Îndatorirea de respect | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea părintească - Dispoziții generale -
Îndatorirea de respect

Art. 485. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

Copilul datorează respect părinților săi indiferent de vârsta sa.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dispozițiile generale privind autoritatea părintească preiau parte din prevederile Legii nr. 272/2004, referitoare la: consacrarea principiului interesului superior al copilului (existent, de altfel, cu titlu de exemplu, și în art. 263, 272, 398, 452, 472 noul C. civ.) – alin. (2) al art. 483 noul C. civ., cu referire la art. 2 și art. 31 alin. (2) din Legea nr. 272/2004; soluționarea neînțelegerilor dintre părinți – art. 486 noul C. civ., cu referire la art. 31 alin. (3) din legea mai sus menționată. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    704 Jurisprudența franceză promovează cu strictețe principiul incapacității testimoniale a descendenților în materie de divorț, indiferent dacă este vorba de copilul – generic vorbind – comun al soților sau al unuia dintre aceștia, refuzând ca probă inclusiv depoziții ale descendenților luate în cadrul anchetei poliției referitoare la conflictele „domestice” ale soților – a se vedea Cass., 1re chambre civile, n° 10-27.460, 1 februarie 2012, cu notă de S. David, în A.J. Famille, Nº 3, 2012, p. 147; Cass., 1re chambre civile, n° 10-30.706, 4 mai 2011, cu notă de S. David, în A.J. Famille nr. 6/2011, p. 322.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Fundament și trăsături. Aparent mai mult morală decât juridică, obligația de respect pe care copilul îl datorează părinților este corelativă îndatoririlor pe care aceștia din urmă le au în cadrul autorității părintești, în special în planul relațiilor nepatrimoniale. Fundamentul obligației îl constituie legătura de filiație. Tocmai de aceea, obligația de respect este o obligație cu caracter general și permanent: obligația de respect există și dincolo de momentul încetării autorității părintești, indiferent de vârsta copilului. În acest articol, noțiunea de „copil” este folosită pentru desemnarea legăturii de filiație, în sens de „fiu”, numai în acest fel precizarea din finalul articolului având semnificație. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   507. Obligația de respect a copilului față de părinții săi. Așa cum părinții exercită autoritatea părintească cu respectul datorat persoanei copilului, tot astfel copilul datorează respect părinților săi, fie că este minor, fie că a devenit major. 
    Îndatorirea de respect există pe tot parcursul vieții copilului, atât timp cât părinții săi sunt în viață. O asemenea obligație presupune ca și copilul să acționeze cu grijă ca să nu-și rănească părintele, să îl accepte așa cum este, cu calitățile și defectele sale, să fie sincer, atent cu acesta. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 485 
   1. Articolul 485 NCC are un conținut ce poate fi interpretat și analizat din punct de vedere moral, spiritual și reprezintă o noutate față de reglementările anterioare din Codul familiei. În condițiile în care lipsa de respect nu este sancționată juridic, textul legal are mai mult o valoare simbolică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Supravegherea copilului
Relațiile sociale ale copilului
Înapoierea copilului de la alte persoane
Reviste:
Autoritatea părintească
Dreptul la demnitate în concepția C. civ.*
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...