Identificarea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Persoana juridică -
CAPITOLUL IV
Identificarea persoanei juridice

Naționalitatea persoanei juridice

Art. 225. - Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

Sunt de naționalitate română toate persoanele juridice al căror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, este stabilit în România.

Denumirea persoanei juridice

Art. 226. - Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condițiile legii, prin actul de constituire sau prin statut. Reviste (2), Proceduri (1)

(2) Odată cu înregistrarea persoanei juridice se vor trece în registrul public denumirea ei și celelalte atribute de identificare. Doctrină (1)

Sediul persoanei juridice

Art. 227. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Sediul persoanei juridice se stabilește potrivit actului de constituire sau statutului. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În funcție de obiectul de activitate, persoana juridică poate avea mai multe sedii cu caracter secundar pentru sucursalele, reprezentanțele sale teritoriale și punctele de lucru. Dispozițiile art. 97 sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

Schimbarea denumirii și sediului

Art. 228. - Doctrină (4)

Persoana juridică poate să își schimbe denumirea sau sediul, în condițiile prevăzute de lege.

Dovada denumirii și sediului

Art. 229. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) În raporturile cu terții, dovada denumirii și a sediului persoanei juridice se face cu mențiunile înscrise în registrele de publicitate sau de evidență prevăzute de lege pentru persoana juridică respectivă. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În lipsa acestor mențiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii și a sediului nu va putea fi opusă altor persoane.

Alte atribute de identificare

Art. 230. - Doctrină (5)

În funcție de specificul obiectului de activitate, persoana juridică mai poate avea și alte atribute de identificare, cum sunt numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare și alte elemente de identificare, în condițiile legii.

Mențiuni obligatorii

Art. 231. - Reviste (2), Doctrină (4)

Toate documentele, indiferent de formă, care emană de la persoana juridică trebuie să cuprindă denumirea și sediul, precum și alte atribute de identificare, în cazurile prevăzute de lege, sub sancțiunea plății de daune-interese persoanei prejudiciate.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 225 
    Naționalitatea persoanei juridice este dată de locul unde își are stabilit sediul. Mutarea sediului în altă țară produce efecte și în privința naționalității persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Determinarea naționalității. Persoana juridică are o naționalitate proprie, distinctă de cea a constituenților săi, naționalitate care se determină în funcție de sediul său real. Dacă sediul său real este în România, entitatea juridică este o persoană juridică română, iar în această calitate ea beneficiază de toate drepturile și își poate asuma toate obligațiile prevăzute de legea română, atâta timp cât actele sale juridice, încheiate prin reprezentanții săi legali, se încadrează în limitele specialității capacității sale de folosință. În ipoteza în care persoana juridică are, pe lângă sediul principal și alte sedii secundare, naționalitatea se va determina în funcție de sediul ei principal. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Potrivit art. 225 C. civ.., sunt de naționalitate română toate persoanele juridice al căror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, este stabilit în România. Având în vedere că persoanele juridice pot avea și sedii secundare, naționalitatea lor va fi stabilită în funcție de locul situării sediului lor principal. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În prezent, dispoziții de drept comun privind identificarea persoanei juridice regăsim în noul Cod civil, în Cartea I "Despre persoane", Capitolul IV, art. 225-231. 
    De asemenea, prevederi legate de atributele de identificare a diferitelor persoane juridice regăsim în legi speciale. Astfel, cu titlu de exemplu, menționăm Legea nr. 26/1990, care conține reglementări privind înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice sau juridice supuse unei astfel de obligații, inclusiv cu referire la identificarea acestora, actul normativ stabilind, în art. 38, faptul că orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Naționalitatea română este noțiunea care explică legătura între persoanele juridice și statul român pe teritoriul căruia s-au constituit sau au fost recunoscute. 
   2. În calitate de membre ale Uniunii Europene, statele membre și persoanele juridice având naționalitatea statului membru au vocația de a dobândi cea de-a doua naționalitate, europeană, în prezent legislația Uniunii stabilind statutul juridic al asociației europene, al societății comerciale europene, al societății cooperative europene și al grupului european de interes economic, iar, în perspectivă, al fundației europene. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea civilă a persoanei fizice
Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente
Identificarea persoanei fizice
Dispoziții generale
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Reviste:
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Despre contractul de ipotecă (III)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Asocierea în participație
Societatea simplă
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă
Competența materială procesuală a secțiilor specializate în materia litigiilor cu profesioniști. Criterii de delimitare. Răspunderea civilă delictuală atrage competența unei secții specializate, dacă privește activitatea unor profesioniști/Procedural material jurisdiction of the specialized sections in the matter of disputes against professionals. Delimitation criteria. The tort liability confers jurisdiction on a specialized section, it concerns the activity of some professionals
Cooperare internațională în materia insolvenței. O perspectivă judiciară (II)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind modificarea denumirii unui profesionist
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
;
loading ...