Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfacerea căsătoriei - Cazurile de divorț -
§2.
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară Puneri în aplicare (1)

Condiții

Art. 374. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (9), Modele (2), Proceduri (1), Librăria Indaco (5)

(1) Divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Divorțul prin acordul soților nu poate fi admis dacă unul dintre soți este pus sub interdicție. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Instanța este obligată să verifice existența consimțământului liber și neviciat al fiecărui soț. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Divorțul prin acordul soților (la cererea ambilor soți sau aoricăruia dintre aceștia, acceptată de celălalt) poate fi obținut atât pe cale judiciară (art. 374 noul C. civ.), cât și pe cale administrativă ori prin procedură notarială (art. 375-378 noul C. civ.). Situațiile reprezintă oinovație față de reglementarea anterioară, chiar și în condițiile adoptării Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor (M.Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010) care au modificat normele din Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Astfel, în cazul desființării căsătoriei cauzele sunt anterioare sau concomitente încheierii actului, subminând valabilitatea acestuia, în schimb, la divorț, cauzele, adică motivele de divorț, sunt întotdeauna ulterioare nașterii căsătoriei acărei menținere nu mai este dorită de soți sau de unul dintre ei; sub aspectul efectelor, acestea sunt, în cazul nulității, în principiu, atât ex tunc, cât și ex nunc, pe când în cazul divorțului, efectele sunt numai ex nunc. Diferențele de natură procesuală sunt numeroase, bunăoară, nulitatea este întotdeauna judiciară, în vreme ce divorțul poate fi judiciar (art. 374, 379, 381 C. civ..), dar de asemenea poate fi obținut pe cale administrativă sau prin procedură notarială (art. 375 C. civ..); cercul persoanelor cu drept la acțiune în materie de nulitate, mai mult sau mai puțin numeros în funcție de caracterul absolut sau relativ al nulității invocate, este larg oricum în comparație cu dreptul la acțiunea în desfacerea căsătoriei, care aparține exclusiv soților. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    a) divorțul prin acordul soților pe cale judiciară (art. 374 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Introducere. După cum rezultă din titlul §2, art. 374 noul C. civ. reglementează divorțul prin acordul soților în fața instanței de judecată. De vreme ce art. 375 alin. (2) noul C. civ. prevede că divorțul prin acordul soților poate fi constatat și de notarul public, chiar dacă există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei ori adoptați (a se vedea infra art. 375 noul C. civ.), se pune întrebarea care mai este utilitatea practică a art. 374 noul C. civ.? Ipoteza în care soții ar recurge la instanță pentru ca aceasta să pronunțe divorțul prin acordul lor nu este totuși de neimaginat: o astfel de situație ar putea interveni atunci când ei se înțeleg asupra divorțului, dar nu se înțeleg asupra unor efecte ale acestuia, cum ar fi numele lor după căsătorie, soluționarea raporturilor patrimoniale dintre ei, exercitarea autorității părintești după divorț față de copiii lor etc. [a se vedea art. 930 alin. (2) și (3) noul C. proc. civ., care reglementează exact o astfel de situație]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în modificare de stat sunt acele acțiuni în justiție prin care se urmărește oschimbare, numai pentru viitor, în starea civilă apersoanei, cea anterioară nefiind contestată. Tipică pentru această categorie este acțiunea de divorț (art. 374 și art. 379-404 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Reviste:
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Ce trebuie să știm despre divorțul pe cale administrativă sau realizat la notar?
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Desfacerea căsătoriei în baza acordului părților. Înțelegere cu privire la cuantumul pensiei de întreținere datorată minorei de tată. Exercitarea autorității părintești în comun. Divorțul pronunțat anterior intrării în vigoare a noului Cod civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunțat hotărârea rămasă irevocabilă. Divorț care se află pe rol într-o cale de atac ordinară, respectiv în apel, divorțul nefiind încă pronunțat. Aplicarea prevederilor noului Cod civil relațiilor dintre părinți și copii
Contribuții la studiul divorțului prin procedură notarială
Considerații privind divorțul soților prin procedura notarială
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Modele:
Cerere de divorț când ambele părți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei.
Acțiune de divorț prin acordul soților
Proceduri:
Procedură privind desfacerea căsătoriei
Referințe în cărți:
Desfacerea căsătoriei prin divorț
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Divorțul prin procedură notarială. Studii teoretice și practice
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
loading ...