Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Efectele adopției -
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești

Art. 472. - Reviste (2), Doctrină (4)

Dacă adoptatorul este decăzut din exercițiul drepturilor părintești, instanța de tutelă, ținând seama de interesul superior al copilului, poate să instituie tutela sau una dintre măsurile de protecție prevăzute de lege. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Însă, ori de câte ori prin decăderea din exercițiul drepturilor copilul devine lipsit de ocrotirea ambilor părinți, luarea unei măsuri de protecție nu este facultativă pentru instanță – așa cum reiese din art. 472 C. civ.., ci obligație impusă de art. 511 C. civ.., potrivit căruia, „În cazurile în care, după decăderea din exercițiul drepturilor părintești, copilul se află în situația de afi lipsit de îngrijirea ambilor părinți, se instituie tutela.” [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Măsuri de protecție a copilului. Pentru situația decăderii părintelui adoptator din exercițiul drepturilor părintești, art. 472 noul C. civ. prescrie posibilitatea instituirii de către instanța de tutelă fie a măsurii tutelei, fie a unei alte măsuri de protecție a copilului, ținând seama de interesul superior al acestuia și cu ascultarea obligatorie a copilului. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Textul este în corelație cu dispozițiile art. 39 din Legea nr. 272/2004, con­form cărora orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocro­tirea părinților săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora are dreptul la protecție alternativă. O ase­menea protecție include instituirea tutelei, măsurile de protecție specială, adopția. În alegerea uneia dintre aceste soluții, autoritatea com­petentă va ține seama în mod corespunzător de necesitatea asi­gu­rării unei anumite continuități în educarea copilului, precum și de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică. În cazul în care minorul are împlinită vârsta de 10 ani, ascultarea sa în vederea luării unei măsuri de protecție, a stabilirii interesului său superior este obli­gatorie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În situația în care ulterior adopției se dispune, prin hotărâre judecătorească irevoca­bilă (definitivă, în concepția noului Cod de procedură civilă), decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești, instanța de tutelă, în funcție de interesul superior al copi­lului, poate institui tutela sau poate adopta una din măsurile de protecție prevăzute de Legea nr. 272/2004, și anume: plasamentul, plasamentul în regim de urgență, supravegherea specializată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Anularea adopției
Nulitatea absolută a adopției
Menținerea adopției
Efectele încetării adopției
Reviste:
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...