Cazuri speciale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea persoanei fizice - Domiciliul și reședința -
Cazuri speciale

Art. 93. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi și supus unor măsuri de protecție specială, în cazurile prevăzute de lege, se află la instituția, la familia sau la persoanele cărora le-a fost dat în plasament. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 92, 93. 
    În reglementarea de față au fost preluate prevederile art. 14 din Decretul nr. 31/1954, căreia is-au adus completări raportat la noile atribuții ale instanței de tutelă și s-au menționat alte situații excepționale în care domiciliul minorului poate fi la alte persoane decât părinți. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Domiciliul minorului față de care s-a luat o măsură de protecție specială. Art. 93 noul C. civ. reglementează domiciliul legal al minorului aflat în situații speciale, care se adaugă celor prevăzute de articolul precedent. 
    Față de copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, se pot lua măsuri de protecție specială prevăzute de art. 59 din Legea nr. 272/2004, republicată, cum sunt plasamentul și plasamentul în regim de urgență. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Alineatul al treilea al art. 92 C. civ.. reglementează oparte din excepțiile de la regula conform căreia domiciliul minorului se află la părinții săi sau la acela din părinți cu care locuiește în mod statornic, oaltă categorie de asemenea excepții fiind prevăzute de art. 93 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi beneficiază de pro­tecția specială prevăzută de Legea nr. 272/2004, până la dobândirea capacității depline de exercițiu. Măsurile de protecție specială a copilului se stabilesc și se aplică în baza planului individualizat de protecție și sunt: plasamentul, plasamentul în regim de urgență și supravegherea specializată. De aceste măsuri beneficiază: copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela; copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile acestora; copilul abuzat sau neglijat; copilul găsit sau copilul abandonat de către mamă în unități sanitare; copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Cazuri speciale
Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Domiciliul la curatorul special
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...