Capacitatea de exercițiu restrânsă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Capacitatea de exercițiu -
Capacitatea de exercițiu restrânsă

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (2)

(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exercițiu restrânsă. Reviste (1)

(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu autorizarea instanței de tutelă. Încuviințarea sau autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii actului. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum și acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor. Reviste (7), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Alineatul (1) corespunde prevederilor art. 9 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954. 
    În alin. (2) au fost reluate prevederile art. 9 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, care au fost completate raportat la noile prevederi ale codului privind atribuțiile instanței de tutelă, și cu precizarea expresă afaptului că încuviințarea sau autorizarea pentru ca actul să fie valabil poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii actului, iar nu și după încheierea acestuia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Capacitatea de exercițiu a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani 
    1. Premisele recunoașterii capacității de exercițiu restrânse. Legiuitorul consideră că minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani are discernământul în curs de formare, motiv pentru care-i recunoaște capacitatea de exercițiu restrânsă. 
    De la regula conform căreia minorul care aîmplinit vârsta de 14 ani are capacitate de exercițiu restrânsă există două excepții: prima îl vizează pe minorul care afost pus sub interdicție [art. 164 alin. (2) noul C. civ.], care rămâne lipsit de capacitate de exercițiu; cea de adoua se referă la minorul căsătorit, care are capacitate de exercițiu deplină. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Capacitatea de exercițiu restrânsă este aptitudinea minorului cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani de aîncheia anumite acte juridice civile, singur sau cu încuviințarea ocrotitorilor legali. Este ceea ce rezultă din prevederile art. 41 C. civ.., care, după ce prin primul său alineat instituie capacitatea de exercițiu restrânsă aminorului care aîmplinit vârsta de 14 ani, în alineatele (2) și (3) menționează categoriile de acte juridice pe care acesta le poate încheia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Capacitatea de exercițiu restrânsă este aptitudinea minorului cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani de a dobândi și exercita drepturi subiective civile și de a-și asuma și executa obligații civile, prin încheierea, personal, a anumitor acte juridice civile (E. Chelaru, op. cit., p. 42). 
   2. Capacitatea de exercițiu restrânsă se dobândește la împlinirea vârstei de 14 ani. Dacă minorul a fost pus sub interdicție, iar aceasta se ridică în intervalul 14-18 ani, capacitatea de exercițiu restrânsă va începe pe data la care hotărârea judecătorească de ridicarea a interdicției a rămas definitivă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Capacitatea de exercițiu restrânsă este aptitudinea minorului cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani de aîncheia anumite acte juridice civile, singur sau cu încuviințarea ocrotitorilor legali. Este ceea ce rezultă din prevederile art. 41 C. civ.., care, după ce prin primul său alineat instituie capacitatea de exercițiu restrânsă aminorului care aîmplinit vârsta de 14 ani, în alineatele (2) și (3) menționează categoriile de acte juridice pe care acesta le poate încheia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Noțiune
Durata capacității de folosință
Drepturile copilului conceput
Noțiune
Începutul capacității de exercițiu
Situația minorului căsătorit
Capacitatea de exercițiu anticipată
Capacitatea de exercițiu restrânsă
Regimul unor acte ale minorului
Lipsa capacității de exercițiu
Sancțiune
Frauda comisă de incapabil
Regimul nulității
Limitele obligației de restituire
Confirmarea actului anulabil
Cazul general
Cazuri speciale
Procedura de declarare a morții
Reviste:
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Contractul de editare pentru operele scrise
Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile
Informarea precontractuală a pacientului (II)
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Unele considerații privind regimul juridic al trustului și al fiduciei
Exercitarea acțiunii civile din oficiu în procesul penal
Despre contractul de ipotecă (II)
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în anularea unui act de partaj voluntar.
Acțiune în anularea unui act încheiat, fără încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal, . . .
Acțiune în anularea unei înstrăinări consimțite fără încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal, . . .
Referințe în cărți:
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Atributele de identificare ale persoanei fizice
;
loading ...