Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domiciliul și reședința - Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească -
Art. 92.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu în condițiile prevăzute de lege este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește în mod statornic. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(2) În cazul în care părinții au domicilii separate și nu se înțeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanța de tutelă, ascultându-i pe părinți, precum și pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ținând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuiește în mod statornic. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Prin excepție, în situațiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu consimțământul acestora. De asemenea, domiciliul minorului poate fi și la o instituție de ocrotire. Reviste (2)

(4) Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinții săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, precum și domiciliul persoanei puse sub interdicție judecătorească este la reprezentantul legal. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 92, 93. 
    În reglementarea de față au fost preluate prevederile art. 14 din Decretul nr. 31/1954, căreia is-au adus completări raportat la noile atribuții ale instanței de tutelă și s-au menționat alte situații excepționale în care domiciliul minorului poate fi la alte persoane decât părinți. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Domiciliul legal 
    1. Categorii de persoane ocrotite prin stabilirea unui domiciliu legal. Art. 92 noul C. civ. reglementează domiciliul legal, care este domiciliul stabilit de lege pentru anumite categorii de persoane fizice. 
    Categoriile de persoane fizice beneficiare ale domiciliului legal sunt: copilul minor; interzisul judecătoresc; persoana dispărută asupra bunurilor căreia s-a instituit curatela, dar numai în acele cazuri în care curatorul este în drept să oreprezinte (art. 94 noul C. civ.); cei chemați să culeagă omoștenire, dacă afost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale (art. 95 noul C. civ.); persoana ocrotită prin curatela specială reglementată de art. 150, 159 și 167 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Categoriile de persoane fizice beneficiare ale domiciliului legal sunt: copilul minor și interzisul judecătoresc (art. 92 C. civ..); persoana dispărută asupra bunurilor căreia s-a instituit curatela, dar numai în acele cazuri în care curatorul este în drept să oreprezinte (art. 94 C. civ..); cei chemați să culeagă omoștenire, dacă afost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale (art. 95 C. civ..); persoana ocrotită prin curatela specială reglementată de art. 150, art. 159 și art. 167 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Regula este aceea că domiciliul minorului lipsit de capacitate de exercițiu este la părinții săi. Dacă părinții nu au un domiciliu comun (locuiesc separat, sunt divorțați sau nu au fost căsătoriți), domiciliul copilului minor este la părintele cu care locuiește în mod statornic. În această ipoteză, stabilirea domiciliului minorului presupune înțelegerea părinților. Dacă părinții nu se înțeleg, instanța de tutelă, ascultându-i pe părinți, precum și pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ținând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuiește în mod statornic. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Categoriile de persoane fizice beneficiare ale domiciliului legal sunt: copilul minor și interzisul judecătoresc (art. 92 C. civ..); persoana dispărută asupra bunurilor căreia s-a instituit curatela, dar numai în acele cazuri în care curatorul este în drept să oreprezinte (art. 94 C. civ..); cei chemați să culeagă omoștenire, dacă afost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale (art. 95 C. civ..); persoana ocrotită prin curatela specială reglementată de art. 150, art. 159 și art. 167 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 82 Dreptul la nume
Art 83 Structura numelui
Art 84 Dobândirea numelui
Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință
Art 87 Domiciliul
Art 88 Reședința
Art 89 Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art 90 Prezumția de domiciliu
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Reviste:
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Considerații privind locuința copilului și dreptul de a avea legături personale cu acesta
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Prezumția ca mijloc de probă în procesul civil, cu referire specială la prezumțiile legale
De la Ana, la Caiafa: interogații și soluții privind locuința alternantă a minorului/De Caïphe À Pilate: interrogatoires et solutions relatives à la résidence alternée du mineur
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în statornicirea Codului civil
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în stabilirea domiciliului minorului.
;
loading ...