Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice - Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață -
Art. 68.
- Legislație conexă (1), Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Prelevarea și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană de la donatori în viață se fac exclusiv în cazurile și condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, liber, prealabil și expres al acestora și numai după ce au fost informați, în prealabil, asupra riscurilor intervenției. În toate cazurile, donatorul poate reveni asupra consimțământului dat, până în momentul prelevării. Doctrină (1)

(2) Se interzice prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană de la minori, precum și de la persoanele aflate în viață, lipsite de discernământ din cauza unui handicap mintal, unei tulburări mintale grave sau dintr-un alt motiv similar, în afara cazurilor expres prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În redactarea acestei reglementări s-a pornit de la dispozițiile art. 15 și urm., art. 19 Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și ademnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinii, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 17/2001, care nu au fost preluate în totalitate, preferându-se soluția consacrării unor dispoziții cu caracter de principiu menite să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului, pentru reglementarea aspectelor concrete trimițându-se la legea specială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Condițiile prelevării și transplantului 
    1. Terminologie. Prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană poate fi făcută de la donatori în viață (situație reglementată de art. 68 noul C. civ.) sau de la donatori decedați (a se vedea art. 81 noul C. civ.). 
    Termenii specifici acestei materii sunt definiți de legea specială (art. 142 din Titlul VI, „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic”, din Legea nr. 95/2006). Astfel, celula este unitatea elementară anatomică și funcțională amateriei vii, sub această denumire fiind desemnate atât celula individuală, cât și colecțiile de celule umane, care nu sunt unite prin nicio formă de substanță intercelulară; țesutul este gruparea de celule diferențiate, unite prin substanță intercelulară amorfă, care formează împreună oasociere topografică și funcțională, iar organul este partea diferențiată în structura unui organism, adaptată la ofuncție definită, alcătuită din mai multe țesuturi sau tipuri celulare, prezentând vascularizație și inervație proprii. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Practicile eugenice, intervențiile asupra caracterelor genetice, examinarea caracterelor genetice, intervențiile medicale sau prelevarea de celule, țesuturi sau organe umane de la persoane în viață, în scopul transplantului, reglementate de art. 62, art. 63, art. 65, art. 67 și art. 68 C. civ.., pot afecta și ele aceste valori. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Articolul 19 din Convenția de la Oviedo dispune: "Prelevarea de organe sau țesuturi de la o persoană în viață în scopul transplantării se poate face numai în interesul terapeutic al primitorului și numai atunci când nu există țesuturi sau organe adecvate disponibile de la o persoană decedată și nici altă metodă terapeutică alternativă de o eficacitate comparabilă". 
   2. Prevederile art. 68 NCC se completează cu cele ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Potrivit art. 142 alin. (1) lit. d), prin "prelevare" se înțelege recoltarea de organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană sănătoase morfologic și funcțional, cu excepția autotransplantului de celule stem hematopoietice, când celulele sunt recoltate de la pacient în vederea realizării unui transplant. "Transplantul" reprezintă acea activitate medicală prin care, în scop terapeutic, în organismul unui pacient este implantat sau grefat un organ, țesut ori celulă [art. 142 alin. (1) lit. e)]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Practicile eugenice, intervențiile asupra caracterelor genetice, examinarea caracterelor genetice, intervențiile medicale sau prelevarea de celule, țesuturi sau organe umane de la persoane în viață, în scopul transplantului, reglementate de art. 62, art. 63, art. 65, art. 67 și art. 68 C. civ.., pot afecta și ele aceste valori. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art 69 Sesizarea instanței judecătorești
Art 70 Dreptul la libera exprimare
Art 71 Dreptul la viața privată
Art 72 Dreptul la demnitate
Art 73 Dreptul la propria imagine
Art 74 Atingeri aduse vieții private
Art 75 Limite
Art 76 Prezumția de consimțământ
Art 77 Prelucrarea datelor personale
Art 78 Respectul datorat persoanei decedate
Reviste:
Contractul de donație (I)
Transferul dreptului de proprietate prin donație
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
loading ...