Art 366 Domeniul de aplicare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul comunității convenționale - Domeniul de aplicare -
Art. 366.
- Reviste (4), Doctrină (9), Modele (4), Librăria Indaco (2)

Regimul comunității convenționale se aplică atunci când, în condițiile și limitele prevăzute în prezenta secțiune, se derogă, prin convenție matrimonială, de la dispozițiile privind regimul comunității legale.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul comunității convenționale își va găsi aplicare ori de câte ori, în condițiile și în limitele art. 366-368 noul C. civ., se derogă, prin convenție matrimonială, de la dispozițiile privind regimul comunității legale. 
    Aspectele asupra cărora soții pot conveni sunt enumerate limitativ de art. 367 noul C. civ. și se pot referi la: extinderea sau restrângerea comunității de bunuri [lit. a)-b)]; reguli privind administrarea bunurilor comune [lit. c)]; modalitățile de lichidare acomunității convenționale [lit. e)]; posibilitatea introducerii unei clauze de preciput [lit. d)]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    În ceea ce privește bunurile dobândite de în timpul comunității legale de oricare dintre soți, acestea sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților. Pe de altă parte, din interpretarea prevederilor art. 366-368 noul C. civ. rezultă că și în cazul comunității convenționale bunurile pe care soții înțeleg să le includă în comunitatea vor face obiectul proprietății comune devălmașe. Convenția matrimonială poate deroga, în acest caz, de la dispozițiile privind regimul comunității legale, doar în următoarele aspecte: [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul comunității convenționale, reglementat prin art. 366-368 C. civ.., are ca unică sursă convenția matrimonială (nu și hotărârea instanței, cum se întâmplă în cazul regimului separației de bunuri, art. 370-371 C. civ..), încheiată fie înainte de oficierea căsătoriei, fie în timpul căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Instituție nou introdusă prin Codul civil (art. 366-368), se aplică atunci când – în condițiile și limitele prevăzute de Cod – se derogă, prin convenție matrimonială, de la regimul comunității legale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Domeniul de aplicare al comunității convenționale. În măsura în care regimul matrimonial legal al comunității de bunuri, astfel cum este configurat de art. 339 și urm. noul C. civ., nu răspunde, într-o manieră adecvată, așteptărilor viitorilor soți sau, după caz, ale soților, neavând vocația de aconstitui tiparul patrimonial propice în care aceștia să se manifeste, ei au posibilitatea de aîncheia oconvenție matrimonială prin care să opteze pentru regimul comunității convenționale. Așadar, acest regim poate fi activat pe cale voluntară, ori de câte ori interesele patrimoniale ale soților reclamă instituirea unor derogări de la dispozițiile privind regimul comunității legale. Dată fiind concepția restrictivă din această materie care astat la baza elaborării noului Cod civil (a se vedea supra, comentariul de la art. 312 noul C. civ.), derogările nu sunt permise decât în anumite condiții și în anumite limite. Altfel spus, atunci când soții optează pentru regimul comunității convenționale, ei nu pot reglementa prin convenția lor matrimonială decât anumite aspecte, prevăzute limitativ de art. 367 noul C. civ. (obiectul convenției fiind limitat prin lege), pentru toate celelalte aspecte urmând ase aplica, în completare, regimul comunității legale.

[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Art 365 Dreptul de retenție
Art 366 Domeniul de aplicare
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Art 368 Alte dispoziții aplicabile
Art 369 Condiții
Art 370 Separația judiciară de bunuri
Art 371 Efectele între soți
Art 372 Efectele față de terți
Art 373 Motive de divorț
Art 374 Condiții
Art 375 Condiții
Art 376 Procedura
Reviste:
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
Referințe în cărți:
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
;
loading ...