Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității legale - Actele de conservare, de folosință și de administrare -
Art. 345.
- Puneri în aplicare (1), Reviste (5), Doctrină (8)

(1) Fiecare soț are dreptul de a folosi bunul comun fără consimțământul expres al celuilalt soț. Cu toate acestea, schimbarea destinației bunului comun nu se poate face decât prin acordul soților. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) De asemenea, fiecare soț poate încheia singur acte de conservare, acte de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum și acte de dobândire a bunurilor comune. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 322 rămân aplicabile. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) În măsura în care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate printr-un act juridic, soțul care nu a participat la încheierea actului nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soț, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Preluare parțială aconținutului normativ al art. 35 alin. (1) și alin. (2) teza I Codul familiei., art. 345 noul C. civ. dă expresie prezumției mandatului tacit reciproc, în privința actelor de conservare, de folosință și de administrare abunurilor comune. Totuși, facem precizarea că sunt instituite anumite limitări ale acestei prezumții, fiind necesar acordul soților dacă urmează ase schimba destinația acestor bunuri, precum și în cazul aplicării dispozițiilor art. 322 noul C. civ., în ceea ce privește regimul unor acte juridice privitoare la locuința familiei. De asemenea, observăm consacrarea legislativă, în urma controverselor din doctrină și practică, aaplicării prezumției mandatului tacit reciproc și în privința actelor de dobândire abunurilor comune (atât mobile, cât și imobile, de vreme ce textul nu distinge în acest sens). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul funcționează potrivit canoanelor Codului civil (art. 34 din Legea nr. 71/2011), cu distincțiile referitoare la puterile de gestiune asupra bunurilor comune – principiul este acela al gestiunii paralele (concurente), cu abateri în ambele sensuri, al gestiunii comune (conjuncte) și al gestiunii exclusive, art. 345, art. 346 C. civ.. – iar cât privește bunurile proprii, cu dreptul fiecărui soț de afolosi, de aadministra și de adispune liber de aceste bunuri, dar în condițiile legii (art. 342 C. civ..). Prezumția mandatului tacit reciproc între soți afost repudiat; rațiunile sale nu își mai găseau rostul în condițiile abandonării principiului gestiunii comune abunurilor comunitare în favoarea principiului gestiunii paralele. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În privința actelor de conservare, de folosință și de administrare abunurilor comune, regula este gestiunea paralelă abunurilor, realizată de oricare dintre soți, în sensul că fiecare soț are aceleași puteri asupra bunurilor comune – art. 345-346 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Mecanisme de gestiune abunurilor comune. Noul Cod civil consacră un mecanism mixt de gestiune abunurilor comune: gestiunea paralelă în cazul majorității actelor juridice care au ca obiect bunuri comune ale soților, temperată de instituirea unei gestiuni comune pentru ipoteza încheierii unor acte juridice de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale având ca obiect bunuri comune (așadar acele acte juridice grave pentru comunitate), care în principiu necesită consimțământul ambilor soți. Pentru anumite categorii de acte juridice, dat fiind caracterul personal al acestora, devine funcțional mecanismul gestiunii exclusive [intră în această categorie, spre exemplu: legatul – art. 350 noul C. civ.; gestiunea sumelor de bani sau atitlurilor aflate în conturile deschise la instituții de credit doar pe numele unuia dintre soți – art. 317 alin. (2) noul C. civ.; titlurile de valoare (acțiunile, părțile sociale) – art. 349 alin. (2) teza aII-a] (pentru dezvoltări, ase vedea: M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, p. 252 și urm.; M. Avram, Familia, p. 269 și urm.; C. Nicolescu, Gestiunea bunurilor comune ale soților în sistemul Codului civil român – continuitate sau reformă?, în RRDP nr. 5/2013, p. 130-145). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Legea, prin art. 345-350 C. civ.., instituie un mecanism mixt de gestiune a bunurilor comune. Potrivit art. 345 C. civ.., „(1) Fiecare soț are dreptul de a folosi bunul comun fără consimțământul expres al celuilalt soț. Cu toate acestea, schimbarea destinației bunului comun nu se poate face decât prin acordul soților. (2) De asemenea, fiecare soț poate încheia singur acte de conservare, acte de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum și acte de dobândire a bunurilor comune”. Conform art. 346 alin. (1) C. civ.., „Actele de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale având ca obiect bunuri comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți”, iar art. 350 C. civ.. stabilește: „Fiecare soț poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 335 Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Art 336 Modificarea convenției matrimoniale
Art 337 Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Art 338 Nulitatea convenției matrimoniale
Art 339 Bunurile comune
Art 340 Bunurile proprii
Art 341 Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Art 342 Regimul juridic al bunurilor proprii
Art 343 Dovada bunurilor soților
Art 344 Formalitățile de publicitate
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Reviste:
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale (IV)
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
O nouă perspectivă asupra mandatului în reglementarea actualului Cod civil
Observații asupra includerii unui bun comun în masa de afectațiune profesională a soțului care exercită o profesie autorizată
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorității și a puterii în dreptul privat^* /Personne ne vient au Père que par Moi: une incursion dans la logique de l’autorité et du pouvoir dans le droit privé/Nobody comes to Father except through myself: a little background on the logics of authority and power in the private law
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
loading ...