Art 327 Veniturile din profesie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cheltuielile căsătoriei - Veniturile din profesie -
Art. 327.
- Reviste (2), Doctrină (8)

Fiecare soț este liber să exercite o profesie și să dispună, în condițiile legii, de veniturile încasate, cu respectarea obligațiilor ce îi revin privind cheltuielile căsătoriei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deși reunite sub titulatura „Cheltuielile căsătoriei”, art. 325-328 noul C. civ. creionează, în fapt, și alte aspecte patrimoniale ale relațiilor dintre soți, și anume: 
    a) obligația de sprijin material reciproc, incluzând și contribuția la cheltuielile căsătoriei, în raport cu mijloacele fiecăruia (dispoziție existentă și în art. 29 Codul familiei.), în lipsa unei prevederi contrare din convenția matrimonială (art. 325 noul C. civ. – facem precizarea că orice convenție care va statua că suportarea cheltuielilor căsătoriei revine doar unuia dintre soți va fi considerată nescrisă și, pe cale de consecință, lipsită de eficiență juridică), precum și munca în gospodărie a oricăruia dintre soți (prevedere expresă a noii reglementări, care își are izvorul în practica judecătorească – art. 326 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Corolarul egalității între soți este autonomia acestora, desigur reconfigurată prin îndatoririle personale și obligațiile patrimoniale asumate prin încheierea căsătoriei, însă în „numele” statutului de soț sau de soție, exemplificativ, niciunul nu are dreptul să cenzureze corespondența, relațiile personale sau alegerea profesională aceluilalt (art. 310 C. civ..), fiecare poate să încheie orice acte juridice cu celălalt sau cu terțe persoane (dacă legea nu prevede altfel), să facă singur, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea [art. 317 alin. (1) și (2) C. civ..], este liber să exercite oprofesie și să dispună de veniturile încasate, cu respectarea obligațiilor ce-i revin în legătură cu sarcinile căsătoriei (art. 327 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    4.Autonomia profesională – este prevăzută de art. 327 C. civ..: „Fiecare soț este liber să exercite oprofesie și să dispună, în condițiile legii, de veniturile încasate, cu respectarea obligațiilor ce îi revin privind cheltuielile căsătoriei”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Libertatea fiecărui soț de a exercita o profesie. Autonomia profesională a soților prezintă un dublu aspect: pe de o parte, dreptul de a exercita o profesie pe care fiecare și-o alege liber, fără a avea nevoie de autorizarea celuilalt soț, pe de altă parte, libertatea de a dispune de veniturile obținute în cadrul exercitării profesiei, cu condiția achitării prealabile a contribuției datorate la suportarea cheltuielilor căsniciei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Independența economică și socială a soților are următoarele repere: 


    Autonomia profesională semnifică libertatea fiecăruia dintre soți de a exercita o profesie și de a dispune de veniturile sale, desigur, în condițiile legii și cu respectarea obligațiilor ce-i revin privind cheltuielile menajului (art. 327 C. civ..). 
    Fiecare dintre soți își exercită profesia fără ca alegerea sau exercitarea acesteia, inclusiv schimbarea profesiei, să fie condiționată de autorizarea celuilalt313. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Art 325 Contribuția soților
Art 326 Munca în gospodărie
Art 327 Veniturile din profesie
Art 328 Dreptul la compensație
Art 329 Convenția matrimonială
Art 330 Încheierea convenției matrimoniale
Art 331 Simulația convenției matrimoniale
Art 332 Obiectul convenției matrimoniale
Art 333 Clauza de preciput
Art 334 Publicitatea convenției matrimoniale
Art 335 Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Art 336 Modificarea convenției matrimoniale
Art 337 Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Reviste:
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
loading ...