Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Apărarea drepturilor nepatrimoniale - Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice -
Art. 257.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (6)

Dispozițiile prezentului titlu se aplică prin asemănare și drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Desigur, putem vorbi de reparație în natură, atipică și parțială și în cazul prejudiciilor nepatrimoniale, morale, care vizează personalitatea umană, aspecte reglementate expres de Noul Cod civil în dispozițiile art. 252 - 257, respectiv în Titlul V, Cartea I, „Despre persoane”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 257 
    O noutate o reprezintă recunoașterea și în favoarea persoanelor juridice a posibilității de a-și apăra drepturile nepatrimoniale (ex. dreptul la denumire, prestigiu etc.), conform propunerilor formulate în doctrină. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – Cartea I – Despre persoane (art. 25-257); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Conținut. Textul reia dispozițiile art. 54 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, abrogate prin art. 230 lit. n) LPA, persoana juridică dispunând, astfel, de aceleași drepturi la apărarea drepturilor sale nepatrimoniale, ca și persoana fizică (Gh. Beleiu, Drept civil, p. 438-439). În cazul persoanei juridice poate fi vorba, spre exemplu, despre dreptul la denumire (a se vedea și CSJ, secț. civ., dec. nr. 1608 din 16 martie 2001, Lex Expert), dispozițiile privind posibilitatea instituirii măsurilor provizorii fiind aplicabile în mod corespunzător. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Apărarea drepturilor nepatrimoniale presupune angajarea răspunderii civile acelor care au contribuit la vătămarea unui asemenea drept, motiv pentru care prevederile art. 252-257 C. civ.. se vor completa, în măsura compatibilității, cu cele conținute de capitolul IV – Răspunderea civilă, din Titlul II al Cărții aV-a din Codul civil.178 
    178 Pentru răspunderea civilă reglementată de noul Cod civil, a se vedea L. Turcu, Noul Cod civil republicat. Cartea a V-a. Despre obligații, art. 1164-1649. Comentarii și explicații, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 401-520.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 247 Opoziții
Art 248 Lichidarea
Art 249 Destinația bunurilor rămase după lichidare
Art 250 Desființarea unor persoane juridice
Art 251 Data încetării personalității juridice
Art 252 Ocrotirea personalității umane
Art 253 Mijloace de apărare
Art 254 Apărarea dreptului la nume
Art 255 Măsuri provizorii
Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Art 258 Familia
Art 259 Căsătoria
Art 260 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 261 Îndatorirea părinților
Art 262 Relațiile dintre părinți și copii
Art 263 Principiul interesului superior al copilului
Art 264 Ascultarea copilului
Art 265 Instanța competentă
Art 266 Încheierea logodnei
Art 267 Ruperea logodnei
Reviste:
Protecția procedurală a dreptului la viață privată în Codul Civil din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului
Acțiunile civile în apărarea drepturilor personalității și măsurile provizorii în reglementarea NCC
Demisie fără indicarea termenului de preaviz. Efecte
Ființa umană în noul Cod civil din perspectiva filosofiei dreptului
Este clauza de preciput o liberalitate?
Identificarea persoanei fizice - aspecte de drept internațional privat
Cererea de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (I). Privire de ansamblu asupra reglementărilor incidente
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Mijloace de apărare de drept civil a drepturilor morale de autor în contextul protecției juridice a drepturilor nepatrimoniale
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...