Art 247 Opoziții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dizolvarea persoanei juridice - Opoziții -
Art. 247.
- Puneri în aplicare (1), Doctrină (3)

În cazul în care persoana juridică se dizolvă prin hotărârea organului competent, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opoziție, dispozițiile art. 243 aplicându-se în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Calitatea procesuală activă. În cazul persoanelor juridice de drept privat, dacă dizolvarea se decide prin hotărârea organului competent, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opoziție, în aceleași condiții stabilite de art. 243 noul C. civ. pentru opoziția la operațiunea de reorganizare apersoanei juridice. De aici concluzia că și hotărârea sau decizia de dizolvare apersoanei juridice se suspendă pe perioada opoziției, iar dreptul de aformula opoziție aparține creditorilor persoanei juridice, precum și oricărei alte persoane interesate. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Conform dispozițiilor acestui din urmă text legal, calitate procesuală activă în promovarea unei astfel de căi de atac o au atât creditorii persoanei juridice, cât și orice persoană interesată. 
    Termenul în care poate fi formulată opoziția este, ca în cazul reorganizării, 30 de zile de la data când persoanele îndreptățite au luat cunoștință de aprobarea dizolvării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia, sau, după caz, de la data aprobării de către organul competent, potrivit legii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Întrucât creditorii mizează pe existența persoanei juridice, al cărei patrimoniu este gajul general al lor, decizia de a înceta activitatea și de a se lichida poate fi păgubitoare acestora, astfel că legea le oferă un instrument de protecție, punându-le la dispoziție drep­tul de a cere anularea acelei decizii pe calea opoziției. 
   2. De la data declarării dizolvării unei societăți comerciale, directorii, administratorii, respectiv directoratul sunt personal și solidar răspunzători pentru întreprinderea de noi operațiuni comerciale, cu excepția cazului în care adunarea generală decide să reia acti­vitatea comercială, adică să revină asupra dizolvării și să continue comerțul conform obiec­tului de activitate stabilit sau modificat în baza aceleiași hotărâri a adunării generale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 237 Efectele divizării
Art 238 Întinderea răspunderii în caz de divizare
Art 239 Repartizarea contractelor în caz de divizare
Art 240 Încetarea unor contracte
Art 241 Transformarea persoanei juridice
Art 242 Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Art 243 Opoziții
Art 244 Modurile de încetare
Art 245 Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art 246 Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art 247 Opoziții
Art 248 Lichidarea
Art 249 Destinația bunurilor rămase după lichidare
Art 250 Desființarea unor persoane juridice
Art 251 Data încetării personalității juridice
Art 252 Ocrotirea personalității umane
Art 253 Mijloace de apărare
Art 254 Apărarea dreptului la nume
Art 255 Măsuri provizorii
Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...