Art 164 Condiții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea interzisului judecătoresc - Condiții -
Art. 164.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (3)

(1) Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Pot fi puși sub interdicție judecătorească și minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    1041 În scopul realizării unei înțelegeri cât mai clare, menționăm faptul că, în lumina dispozițiilor Noului Cod civil pot fi puși sub interdicție majorii și minorii care au vârsta între 14-18 ani în situația în care, din cauza alienației sau debilității mintale, nu au discernământul necesar pentru ase îngriji de interesele lor. A se vedea, în acest sens, dispozițiile art. 164 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 164 
    Instituția punerii sub interdicție judecătorească, reglementată în vechiul Codul familiei. la art. 142, se aplică acelor persoane, inclusiv minorilor cu capacitate de exercițiu restrânsă, care nu au discernământul necesar pentru ase îngriji de interesele lor din cauza alienației ori debilității mintale. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Valabilitatea unui act juridic civil este, deci, influențată nu numai de incapacitățile legale, ci și de incapacitatea naturală, adică de lipsa unei voințe conștiente în momentul încheierii actului juridic, indiferent dacă aceasta se datorează unei cauze trecătoare sau permanente. Persoana care nu are discernământul necesar pentru ase îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească. Pot fi puși sub interdicție judecătorească și minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă Art. 164 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Interdicția judecătorească este măsura de ocrotire, de drept civil, care se ia de către instanța judecătorească față de persoana fizică lipsită de discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, datorită alienației sau debilității mintale, constând în lipsirea de capacitate de exercițiu și instituirea tutelei (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român. Subiectele dreptului civil, p. 378). O definiție asemănătoare a fost reținută și în practica judecătorească [„punerea sub interdicție este o instituție menită să ocrotească persoana care, din cauza alienației sau debilității mintale, nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale” (ICCJ, secț. civ., dec. nr. 3653/2004, www.scj.ro)]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Regulile de fond ale interdicției judecătorești sunt cuprinse în Capitolul III din Titlul III al Cărții I din noul Cod civil (art. 164-177). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale (IV)
Conflict negativ de competență. Cerere de punere sub interdicție. Schimbarea domiciliului intimatei ulterior introducerii acțiunii. Declinare de competență în favoarea instanței în circumscripția căreia se află noul domiciliu al părții. Competența instanței învestite inițial de a soluționa cererea
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Consimțământul la adopție
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de punere sub interdicție.
MANDAT PENTRU INCAPACITATE*
Referințe în cărți:
Tratat de drept procesual civil - Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional - Vol. II
Cererile în procesul civil. Dispoziții speciale
Drept civil. Persoanele
;
loading ...