Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Ocrotirea persoanei prin curatelă -
Art. 109.
- Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă are loc numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Ocrotirea persoanei prin curatelă. Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă este prevăzută în cadrul Capitolului I, „Dispoziții generale” al Titlului III, „Ocrotirea persoanei fizice”, fiind un text de principiu, completat ulterior de reglementarea procedurii instituirii curatelei din Capitolul IV ale aceluiași titlu (a se vedea infra comentariile de la art. 178-186 noul C. civ.), precum și de dispoziții cum sunt cele prevăzute la art. 58 noul C. proc. civ.).

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Curatela este acel mijloc de ocrotire a persoanei fizice care, aflându-se în anumite situații speciale, prevăzute de lege, nu poate să își apere interesele. Curatela minorului este mijlocul juridic, temporar și subsidiar, de ocrotire a acestuia. Instituirea curatelei minorului nu aduce nicio modificare în ceea ce privește capacitatea de exercițiu a acestuia, el fiind în continuare lipsit de capacitate de exercițiu sau, după caz, având o capacitate de exercițiu restrânsă. De asemenea, instituirea curatelei majorului în cazurile prevăzute de lege nu aduce nicio atingere capacității celui pe care curatorul îl reprezintă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Autoritatea părintească
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
STUDIU DE CAZ: Despre partajul bunurilor comune ale soților
ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎMPOTRIVA MOȘTENITORILOR
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...