Art 10 Interzicerea analogiei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Interpretarea și efectele legii civile - Interzicerea analogiei -
Art. 10.
- Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Legile care derogă de la o dispoziție generală, care restrâng exercițiul unor drepturi civile sau care prevăd sancțiuni civile se aplică numai în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 10  
    Prin derogare de la reglementarea art. 1 alin. (2) noul C. civ., sunt trei situații în care aplicarea legii prin analogie nu este permisă: a) exceptio est strictissimae interpretationis care se traduce prin excepția este de stricta interpretare; b) restrângerea unor drepturi civile; c) reglementarea unor sancțiuni civile. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Interzicerea extensiunii analogice. Textul consfințește, pentru diferite domenii ale dreptului civil, raportul dintre legea generală și legea specială. Dacă legea generală este comună pentru o întreagă sferă de reglementare ceea ce înseamnă că acționează în toate cazurile și în orice materie, legea specială se aplică într-un domeniu mai restrâns, special determinat și limitat la cazuri expres stabilite. Pe baza acestei realități și a ceea ce opune, ca reguli de interpretare, specialia generalibus derogant (norma specială derogă de la norma generală) de generalia specialibus non derogant (norma generală nu derogă de la norma specială), rezultă că legea specială are prioritate față de legea generală, se completează cu legea generală (pentru aspectele nereglementate), este de strictă interpretare, nu este susceptibilă de extrapolare și nu poate fi aplicată prin analogie. De asemenea, „nu sunt susceptibile de extensiune analogică normele care restrâng liberul exercițiu al drepturilor sau cele cu caracter excepțional (a se vedea M. Eremia, Analogia, în N. Popa, M. Eremia, S. Cristea, Teoria generală a dreptului, ed. 2, Ed. All Beck, București, 2005, p. 259). Analogia este interzisă și în cazul legilor care prevăd sancțiuni civile, îndeosebi în spațiul răspunderii civile, unde acționează adagiul nulla poena sine lege adăugat altuia – nullum crimen sine lege, în sensul că o sancțiune civilă nu există decât dacă legea o prevede (a se vedea I. Deleanu, S. Deleanu, Mică enciclopedie a dreptului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 384).

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Analogia operează atunci când pentru o anumită situație juridică nu există norme juridice civile care să o reglementeze. În acest caz, interpretul, care se confruntă cu o lacună a legii, caută, potrivit art. 1 alin. (2) NCC, mai întâi o uzanță existentă în materia respectivă, care să dea soluția problemei juridice; dacă nu există uzanțe, caută apoi o normă juridică civilă ce reglementează o situație juridică asemănătoare și, ulterior, cercetând acea normă, stabilește dacă ea poate fi aplicată și situației juridice nereglementate; dacă nu găsește o normă juridică civilă asemănătoare, recurge la principiile generale ale dreptului. Reiese, de aici, că analogia poate fi de două feluri, a legii și a dreptului (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 44). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 1 Izvoarele dreptului civil
Art 2 Obiectul și conținutul Codului civil
Art 3 Aplicarea generală a Codului civil
Art 4 Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Art 5 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Art 6 Aplicarea în timp a legii civile
Art 7 Teritorialitatea legii civile
Art 8 Extrateritorialitatea legii civile
Art 9 Interpretarea legii
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art 12 Libertatea de a dispune
Art 13 Renunțarea la drept
Art 14 Buna-credință
Art 15 Abuzul de drept
Art 16 Vinovăția
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Reviste:
Nulitate act adițional la contract de linie de credit. Contract de fidejusiune. Contract de garantie imobiliara. Cerere de chemare în judecata formulată de persoane fizice care au calitatea de fidejusori, și nu de beneficiari ai contractului linie de credit. Calitatea lor de consumator și aplicabilitatea Legii nr. 193/2000
Rolul uzanțelor
Cauțiunea judiciară
Competența instanțelor judecătorești. Dispoziții speciale
Capacitatea juridică a societății comerciale
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
II. Decizia nr. 7/2016
Despre hermeneutica juridică și inferența inductivă în aplicarea Dreptului
Condițiile substanțiale și procesuale generale ale nulității civile [General substantive conditions of civil nullity]
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
;
loading ...