Anularea hotărârii de declarare a morții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Declararea judecătorească a morții -
Anularea hotărârii de declarare a morții

Art. 54. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (6), Modele (3)

(1) Dacă cel declarat mort este în viață, se poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Cel care a fost declarat mort poate cere, după anularea hotărârii declarative de moarte, înapoierea bunurilor sale în natură, iar dacă aceasta nu este cu putință, restituirea lor prin echivalent. Cu toate acestea, dobânditorul cu titlu oneros nu este obligat să le înapoieze decât dacă, sub rezerva dispozițiilor în materie de carte funciară, se va face dovada că la data dobândirii știa ori trebuia să știe că persoana declarată moartă este în viață. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Au fost reluate dispozițiile art. 20 din Decretul nr. 31/1954 cu câteva modificări, în ceea ce privește alin. (2). 
    Referitor la restituirea bunurilor, regula este restituirea în natură, în măsura în care aceasta este cu putință, urmând a se face restituirea prin echivalent de exemplu în cazul în care bunul a fost înstrăinat cu titlu oneros unui cumpărător de bună-credință. 
    Dobânditorul cu titlu oneros poate fi obligat să înapoieze bunurile doar dacă știa ori cu diligențe minime putea afla că este în viață, dispozițiile în materie de carte funciară, urmând a fi aplicabile. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    c) În cazul prevăzut de art. 54 noul C. civ., dacă cel declarat mort este în viață, se poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea. Cel care afost declarat mort poate cere, după anularea hotărârii declarative de moarte, înapoierea bunurilor sale în natură, iar dacă aceasta nu este cu putință, restituirea lor prin echivalent. Cu toate acestea, dobânditorul cu titlu oneros nu este obligat să le înapoieze decât dacă, sub rezerva dispozițiilor în materie de carte funciară, se va face dovada că la data dobândirii știa ori trebuia să știe că persoana declarată moartă este în viață. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Atunci când persoana care afost declarată moartă este în viață, sau se descoperă, după pronunțarea hotărârii declarative de moarte, că exista oînregistrare amorții persoanei respective, pe baza morții fizic constatate, se poate cere de către cel declarat mort, în primul caz, și de orice persoană, în cel de-al doilea caz, anularea acestei hotărâri declarative de moarte, potrivit art. 54, respectiv, art. 55 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Anularea hotărârii de declarare a morții 
    1. Fundamentul anulării hotărârii de declarare a morții. Hotărârea declarativă de moarte se întemeiază pe o prezumție a decesului persoanei fizice, prezumție care se poate dovedi a fi neconformă realității. De aceea legiuitorul a reglementat posibilitatea anulării acestei hotărâri în cazul în care se dovedește că persoana a cărei moarte a fost declarată este în viață. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Anularea hotărârii judecătorești declarative de moarte intervine atunci când cel declarat mort este în viață. Cerea de anulare se introduce de cel declarat mort, la instanța care a pronunțat hotărârea declarativă de moarte, iar judecata se face cu citarea părților din procedura declarativă de moarte și cu participarea procurorului. Dreptul la acțiune în anulare este imprescriptibil. 
   2. Dacă în patrimoniul persoanei declarate moartă există bunuri imobile, instanța va dispune, din oficiu, notarea cererii de de anulare a hotărârii judecătorești declarative de moarte în cartea funciară. Dispozitul hotărârii de anulare, cu mențiunea că aceasta a rămas definitivă, se va comunica serviciului de stare civilă, pentru anularea înregistrării decesului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Sancțiune
Frauda comisă de incapabil
Regimul nulității
Limitele obligației de restituire
Confirmarea actului anulabil
Cazul general
Cazuri speciale
Procedura de declarare a morții
Data prezumată a morții celui dispărut
Prezumție
Anularea hotărârii de declarare a morții
Descoperirea certificatului de deces
Plata făcută moștenitorilor aparenți
Drepturile moștenitorului aparent
Drepturi ale personalității
Atributele de identificare
Dreptul de a dispune de sine însuși
Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Interzicerea practicii eugenice
Intervențiile asupra caracterelor genetice
Inviolabilitatea corpului uman
Reviste:
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Acțiunile de carte funciară în interferență cu acțiunile de drept comun
Lipsa dovezii calității de succesor în drepturi
Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal^1 /L'annuellement des documents et l'annulation des actes juridiques dans la procedure penale/Cancellation of documents and annulment of acts in criminal proceedings
Reglementarea clauzelor nescrise în Codul civil – un prim pas spre recunoașterea nulităților de plin drept în dreptul civil român?/La réglementation des clauses non écrites dans le Code civil – un premier pas vers la reconnaissance des nullités de plein droit dans le droit civil roumain?/The regulation of unwritten clauses in the Civil Code – a first step towards the recognition of ipso iure nullity in the Romanian civil law?
Ipoteza falsus procurator/L’hypothèse du faux procurateur (Falsus procurator)/Falsus procurator hypothesis
Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Cerere de anulare a hotărârii declarativă de moarte.
Cerere pentru anularea hotărârii declarative de moarte (caz militar luat prizonier)
Anularea hotărârii declarative de moarte
;
loading ...