Procedură privind înscrierile sau notările în cartea funciară


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERI SAU NOTĂRI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

1. Documentatia cadastrala de prima inscriere

• borderou;

• dovada achitarii tarifului, daca este cazul;
• cererea de receptie si inscriere;
• declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
• copiile actelor de identitate ale proprietarilor si ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
• copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare, daca este cazul;
• certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
• originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
• inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
• calculul analitic al suprafetelor;
• memoriul tehnic;

• fisa imobilului;
• planul de amplasament si delimitare;
• planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
• fisierul .cpxml

________________________________________

2. Documentatia pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate privata

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...