Contractele colective de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VIII Contractele colective de muncă Jurisprudență

Art. 229. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (3), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul colectiv de muncă este convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (2)

(2) Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care angajatorul are încadrați mai puțin de 21 de salariați. Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(3) La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor colective de muncă părțile sunt egale și libere. Jurisprudență

(4) Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispozițiilor legale, constituie legea părților. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (1)

Art. 230. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Părțile, reprezentarea acestora, precum și procedura de negociere și de încheiere a contractelor colective de muncă sunt stabilite potrivit legii.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Clauzele din contractul colectiv de muncă transpuse în clauze in CIM-ul salariaților prin actele adiționale încheiate - Mădălina Moceanu
Angajatorul, semnatar al contractului colectiv de muncă, interpretând clauzele (privind acordarea primei de vacanță, a mesei calde și a bonificației ) care în realitate reprezintă obligații de diligență ca fiind obligatorii, transformându-le în obligații de rezultat prin actul adițional la contractul individual de muncă acceptă în acest fel că datorează salariatului aceste drepturi.
În scopul acordării efective a acestor drepturi și ca o confirmare a interpretării date clauzelor în discuție angajatorul prevede în bugetul propriu de venituri și cheltuieli sume reprezentând plata primei vacanță, hrană precum și alte sporuri.
[ Mai mult... ]

Contract colectiv de muncă anual. Drepturi salariale, rezultate din acesta, achitate prin includerea în salariul de bază - Mădălina Moceanu
Odată ce suplimentările bănești au fost incluse in salariul de bază, orice pretenții ulterioare pentru plata în mod distinct, separat de salariul de bază, a acestor adaosuri sunt neîntemeiate.
Instanța de fond a fost investită cu pretențiile celor doi reclamanți având ca obiect plata suplimentărilor salariale corespunzătoare sărbătorilor de Paști 2008, contravaloarea drepturilor reprezentând aprovizionarea de toamnă-iarnă pentru anii 2006-2008 și plata ajutorului material reprezentând contravaloarea cotei de gaze naturale pentru 2006-2008, drepturi actualizate la data plății efective.
[ Mai mult... ]

Contractul colectiv de muncă. Definiție - Costel Gilca
Ca și în situația patronatului și a sindicatului, legiuitorul comite aceeași gravă și impardonabilă eroare de tehnică legislativă, și anume definește conceptul în Codul muncii și dezvoltă toate celelalte aspecte în LDS (art. 127 – art. 153 din LDS).
Astfel, contractul colectiv de muncă este înțelegerea încheiată în formă scrisă între patron și salariați, reprezentați de sindicat sau de reprezentanții salariaților, prin care se stabilesc, în limitele legale aspecte legate de condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă.
[ Mai mult... ]

Efecte facultative ale prevederilor necuantificabile. Opinia instanțelor - Horatiu Sasu
În succesiunea lor, contractul colectiv de muncă de la nivel superior constituie, potrivit Legii nr. 62/2011 a dialogului social, izvor de drept pentru contractele colective de muncă de la nivelurile inferioare (art. 132 alin. (3) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social), iar cele de la nivelul unităților, constituie izvor de drept pentru contractele individuale de muncă (art. 132 alin. (3) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social). Cu toate acestea, contractele colective de muncă sunt obligatorii în ceea ce prevăd la modul concret, nu în ceea ce prevăd ca potențialitate necuantificabilă. Exemplificăm printr-un caz interesant în care s-a decis că o clauză generală a unui contract colectiv încheiat la nivelul unui grup de angajatori, prin care s-a stabilit obligația partenerilor sociali de a negocia plățile compensatorii nu naște un drept individual în favoarea salariaților. În lipsa negocierii între angajator și salariat, instanța nu poate interveni, stabilind ce sumă se cuvine fiecărui salariat concediat. (Curtea de Apel București. Secția pentru conflicte de muncă și litigii de muncă, dec. civ. nr. 2170/2002, în Revista Română de Dreptul muncii nr. 2/2003, pag. 98). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul de lege a fost modificat numai în privința alin. (2) prin adăugarea termenului de unitate pentru acele negocieri colective cu caracter obligatoriu, dacă numărul angajaților este de cel puțin 21. 
    Această intervenție legislativă care explicitează câmpul de aplicație al alin. (2) a art. 229 din Cod este binevenită, întrucât, în trecut, unii autori au interpretat evident greșit că și la alte nivele ale negocierii colective negocierea are caracter obligatoriu. [ Mai mult... ] 

.....
    În noul context legislativ, norma de trimitere cuprinsă în art. 230 din cod se referă la Titlul VII (art. 127-153) din Legea nr. 62/2011. 
    În legătură cu dispozițiile Legii nr. 62/2011 în această materie, vom sublinia aspectele nou intervenite în raport cu reglementarea anterioară (avem în vedere dispozițiile Codului muncii și ale Legii nr. 130/1996): 
    nivelurile negocierii colective sunt unitatea, grupul de unități și sectorul de activitate (se înlocuiește conceptul de ramură de activitate) eliminându-se nivelul național; [ Mai mult... ] 
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Părțile, reprezentarea acestora, precum și procedura de negociere și de încheiere a contractelor colective de muncă sunt stabilite potrivit legii.

Părțile, reprezentarea acestora și procedura de negociere și de încheiere a contractelor colective de muncă sunt stabilite potrivit legii.

[ Mai mult... ]


Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În noul context legislativ, norma de trimitere cuprinsă în art. 230 din cod se referă la Titlul VII (art. 127-153) din Legea nr. 62/2011. 
    În legătură cu dispozițiile Legii nr. 62/2011 în această materie, vom sublinia aspectele nou intervenite în raport cu reglementarea anterioară (avem în vedere dispozițiile Codului muncii și ale Legii nr. 130/1996): 
    nivelurile negocierii colective sunt unitatea, grupul de unități și sectorul de activitate (se înlocuiește conceptul de ramură de activitate) eliminându-se nivelul național; [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Părțile, reprezentarea acestora, precum și procedura de negociere și de încheiere a contractelor colective de muncă sunt stabilite potrivit legii.

Părțile, reprezentarea acestora și procedura de negociere și de încheiere a contractelor colective de muncă sunt stabilite potrivit legii.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Codul Muncii - Art. 229. Despre contractul colectiv de muncă. Noțiune și încheiere (comentariu)
16. Timp de lucru și timp de odihnă. Perioadă petrecută de salariat în cadrul unității, la dispoziția angajatorului
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Legea dialogului social - Art. 128. Contractele colective de muncă. Noțiune și încheiere (comentariu)
Prescripția dreptului material la acțiunea în constatarea nulității actului adițional la contractul individual de muncă
Spor pentru vechime în muncă. Cuantum prevăzut în contractul colectiv de muncă unic la nivel național. Îndreptățire
Decontarea sumelor de transport de la domiciliu la locul de muncă pentru cadrele didactice
Sindicat, salariat, contract colectiv - CEDO, practică și norme interne. Inadmisibilitate acțiune individuală privind anularea, desființarea normelor convenționale
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) Codul muncii
Sume cu titlu de cadou prevăzute în contractul colectiv de muncă. Salariați ai unei companii naționale. Obligație de diligență, iar nu de rezultat. Condiționarea acordării lor, de prevederea acestor cheltuieli în bugetul anual de venituri și cheltuieli al companiei
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Referințe în cărți:
Dreptul muncii - Curs universitar
;
loading ...