Organizarea și funcționarea învățământului superior particular și confesional particular | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Învățământul superior - Finanțarea și patrimoniul universităților -
SECȚIUNEA a 2-a
Organizarea și funcționarea învățământului superior particular și confesional particular

Art. 227. -

(1) Instituțiile de învățământ superior particulare și instituțiile de învățământ superior confesionale particulare sunt:

a) fondate din inițiativa și cu resursele materiale și financiare ale unei fundații sau asociații, ale unui cult religios ori ale unui alt furnizor de educație, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi; Modificări (1)

b) persoane juridice de drept privat.

(2) Instituțiile de învățământ superior particulare au autonomie universitară, conform prevederilor prezentei legi, și autonomie economico-financiară, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituție.

(3) Structurile universităților particulare și confesionale particulare, atribuțiile, durata mandatelor, precum și alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitară, avizate de fondatori și aprobate de senatul universitar cu respectarea strictă a prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2011:
Resurse umane
Viața universitară
Dispoziții generale
Sprijinirea excelenței individuale
Dispoziții generale
Înmatricularea studenților Registrul matricol unic al universităților din România
Dispoziții generale
Atribuțiile senatului universitar, ale rectorului, ale consiliului de administrație, ale decanului și ale șefului de departament
Rolul statului în învățământul superior
Dispoziții generale
Organizarea și funcționarea învățământului superior particular și confesional particular
Înființarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare
Patrimoniul instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare
Desființarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare
Finanțarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare
Dispoziții generale
Formarea inițială și continuă Cariera didactică
Funcțiile didactice și didactice auxiliare Condiții de ocupare
Forme de angajare a personalului didactic
Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control
Norma didactică
;
loading ...