Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la București la 21 mai 2010 și la 31 mai 2010, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București la 27 noiembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 184/2007

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 599.970 din 31 mai 2010

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București

Tel: +021 319 97 39

Fax: +021 312 20 11

Biroul Băncii Mondiale din România

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Dlui Francois Rantrua,

director de țară

Ref.: Împrumutul nr. 4.842-RO "Proiectul sectorial de sprijinire a transporturilor" - Închiderea contului de împrumut și graficul de rambursare revizuit

Stimate domn,

Dorim să vă confirmăm primirea scrisorii BIRD, datată 21 mai 2010, privind anularea sumei de 21.667.753,55 USD din proiectul menționat anterior, închiderea contului de împrumut și graficul de rambursare revizuit în urma acestei anulări.

Cu sinceritate,
Bogdan Drăgoi,
secretar de stat

BIROUL BĂNCII MONDIALE DIN ROMÂNIA

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Asociația Internațională pentru Dezvoltare

S-Park, clădirea A2, et. 2, Str. Tipografilor nr. 11-15,

sectorul 1, 013174, București, România

Telefon: (+4) 021-201-0311

Fax: (+4) 021-201-0338

31 mai 2010

Excelenței Sale Sebastian Vlădescu,

ministrul finanțelor publice,

București, România

Stimate domnule ministru,

Ref.: Proiectul sectorial de sprijinire a transporturilor (Împrumutul nr. 4.842-RO) - Graficul de rambursare revizuit

Atașăm în continuare un grafic de plăți revizuit cuprinzând datele și sumele care vor trebui plătite în contextul Acordului de împrumut pentru Împrumutul nr. 4.842-RO, încheiat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), datat 27 noiembrie 2006. Acest grafic înlocuiește sumele conținute în graficul 3 atașat acordului de împrumut menționat și reflectă anularea sumei de 21.667.753,55 USD, validă din data de 4 mai 2010, confirmată dumneavoastră prin scrisoarea noastră datată 10 septembrie 2009.

În conformitate cu prevederile aplicabile ale secțiunii 7.05 din Condițiile generale, suma anulată a fost aplicată pro-rata la cele câteva rate ale principalului aceluiași împrumut, scadente după data anulării.

V-am fi recunoscători dacă ne-ați confirma primirea graficului revizuit.

Cu sinceritate,
Richard Florescu,
director de țară temporar,
Biroul Băncii Mondiale din România

Atașament: Graficul de rambursare revizuit

31 mai 2010

E.S. Sebastian Vlădescu

CC: Excelenței Sale

Radu Berceanu,

ministrul transporturilor și infrastructurii,

București, România

Dlui Bogdan Drăgoi,

secretar de stat,

Ministerul Finanțelor Publice,

București, România

Dlui Constantin Dascălu,

secretar de stat,

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,

București, România

Dnei Angela Carabaș,

director general,

Ministerul Finanțelor Publice,

București, România

Dlui Alexandru Șerban Cucu,

director general,

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,

București, România

Dlui Claudiu Dumitrescu,

director general, Direcția infrastructură și transport feroviar,

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,

București, România

Dnei Dorina Tiron,

director general,

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.,

București, România

Dlui Emil Sabo,

manager general,

Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.,

București, România

Dlui Tiberiu Angelescu,

director general adjunct,

Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.,

București, România

Dlui Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondială

31 mai 2010

E.S. Sebastian Vlădescu

P093812 Împrumutul BIRD nr. 4.842 - România
Proiect sectorial de sprijinire a transporturilor
Grafic revizuit de rambursare

(Reflectând anularea sumei de 21.667.753,55 USD, validă din 4 mai 2010)

Valuta Data scadentă Rata revizuită a principalului Rata inițială a principalului Valoarea anulată
USD 15 mai 2012 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2012 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2013 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2013 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2014 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2014 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2015 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2015 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2016 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2016 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2017 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2017 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2018 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2018 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2019 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2019 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2020 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2020 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2021 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2021 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2022 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2022 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 mai 2023 5.138.843,60 7.500.000,00 (2.361.156,40)
USD 15 noiembrie 2023 5.138.843,65 7.500.000,00 (2.361.156,35)
USD Total 123.332.246,45 180.000.000,00 (56.667.753,55)

BIROUL BĂNCII MONDIALE DIN ROMÂNIA

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Asociația Internațională pentru Dezvoltare

S-Park, clădirea A2, et. 2, Str. Tipografilor nr. 11-15,

sectorul 1, 013174, București, România

Telefon: (+4) 021-201-0311

Fax: (+4) 021-201-0338

21 mai 2010

Dlui Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat,

Ministerul Finanțelor Publice,

București, România

Stimate domnule secretar de stat,

Ref. Proiectul sectorial de sprijinire a transporturilor (Împrumutul nr. 4.842-RO) - Închiderea contului de împrumut

Avem în vedere Acordul de împrumut nr. 4.842-RO, datat 27 noiembrie 2006, încheiat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru proiectul menționat mai sus și dorim să vă informăm cu privire la faptul că, odată cu anularea efectuată pe data de 4 mai 2010 în valoare de 21.667.753,55 USD, contul împrumutului de mai sus a fost închis.

Graficul 3 - Graficul de rambursare este în curs de revizuire de către Bancă în urma acestei anulări, iar cifrele revizuite vă vor fi transmise în curând.

V-am fi recunoscători pentru confirmarea primirii acestei scrisori.

Cu sinceritate,
Francois Rantrua,
director de țară,
Biroul Băncii Mondiale din România

Atașament 1: Situația finală a tragerilor pe categorii

21 mai 2010

Dlui Bogdan Alexandru Drăgoi

CC: E.S. Radu Berceanu,

ministrul transporturilor și infrastructurii,

București, România

Dlui Constantin Dascălu,

secretar de stat,

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,

București, România

Dlui Alexandru Șerban Cucu,

director general,

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,

București, România

Dlui Claudiu Dumitrescu,

director general, Direcția infrastructură și transport feroviar,

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,

București, România

Dnei Dorina Tiron,

director general,

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.,

București, România

Dlui Emil Sabo,

manager general,

Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.,

București, România

Dnei Angela Carabaș,

director general,

Ministerul Finanțelor Publice,

București, România

Dlui Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondială

21 mai 2010

Dlui Bogdan Alexandru Drăgoi

Atașament 1 - Situația finală a tragerilor pe categorii
(exprimate în dolari SUA)

Categorie Alocat Trageri
(1) Bunuri, lucrări și servicii de consultanță pentru partea I a Proiectului, după cum sunt identificate în programele anuale de întreținere a infrastructurii pentru respectiva parte I a Proiectului 90.000.000,00 86.821.875,18
(2) Bunuri, lucrări și servicii de consultanță pentru partea II a Proiectului, după cum sunt identificate în programele anuale de întreținere a infrastructurii pentru respectiva parte II a Proiectului 90.000.000,00 36.510.371,27
Subtotal 180.000.000,00 123.332.246,45
Anulări, situație la data de 30 aprilie 2009 35.000.000,00
Total 145.000.000,00 123.332.246,45
;
loading ...