Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public privat -
SECȚIUNEA a 2-a
Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat

Art. 25. -

(1) Parteneriatul public-privat încetează:

a) în cazul expirării termenului contractului încheiat între partenerul public și partenerul privat;

b) în baza acordului dintre partenerul public și partenerul privat;

c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.

(2) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, investitorul privat este obligat să restituie partenerului public bunurile publice și bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit și libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(3) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat, investitorul privat este obligat să asigure continuitatea activității sau prestării serviciilor, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către partenerul public sau de către noul investitor privat, în condițiile art. 26. Modificări (1)

(4) În cazul în care partenerul privat sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau prestării serviciului de interes public, acesta notifică în termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau a serviciului.

(5) În cazul în care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investiția consumată până la acel moment rămâne ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect și partenerul public neavând nicio obligație de returnare a valorii investiției respective către partenerul privat.

Art. 26. -

Până la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii de dizolvare a companiei de proiect, la încetarea contractului de parteneriat public-privat, părțile contractului de parteneriat public-privat sunt ținute de respectarea obligațiilor ce le revin potrivit legii și/sau contractului.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Scop Principii
Definiții
Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public privat
Parteneri publici
Domeniu de aplicare Excepții
Reguli generale
Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public privat
Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public privat și de selecție a investitorilor privați
Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public privat
Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public privat
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public privat
Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public privat
;
loading ...