Radioprotecția pe durata operării | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale de siguranță -
ARTICOLUL 24
Radioprotecția pe durata operării

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, pe timpul duratei de viață utilă a unei instalații de gospodărire: a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive:

(i) expunerea lucrătorilor şi a publicului la radiaţii, provocată de instalaţie, să fie menţinută la nivelul cel mai scăzut, care este rezonabil posibil, ţinând seama de factorii economici şi sociali;
(ii) nici o persoană să nu fie expusă, în situaţii normale, la doze de radiaţii care depăşesc limitele dozelor prescrise la nivel naţional, care trebuie să ţină seama de normele internaţionale aplicate în materie de radioprotecţie;
(iii) să fie luate măsuri pentru prevenirea emisiilor neprogramate şi necontrolate de material radioactiv în mediul înconjurător.

2. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca evacuările efluenților să fie limitate:

(i) în scopul expunerii la radiaţii ionizante la nivelul cel mai scăzut, care este: rezonabil posibil, ţinând seama de factorii economici şi sociali;
(ii) astfel încât nici un individ să nu fie expus, în situaţii normale, la doze de radiaţii care depăşesc limitele dozelor prescrise la nivel naţional, care trebuie să ţină seama de normele internaţionale aprobate în materie de radioprotecţie.

3. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, pe durata de viață utilă a unei instalații nucleare autorizate, în cazul în care se produce o emisie neprogramată sau necontrolată de material radioactiv în mediul înconjurător, să se implementeze măsuri corective corespunzătoare pentru a controla emisia și pentru a-i atenua efectele.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
Măsuri de aplicare
Cadrul legislativ și de reglementare
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
;
loading ...