Limbile | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Întâlnirile părților contractante -
ARTICOLUL 35
Limbile

1. Limbile de lucru la întâlnirile părților contractante sunt araba, chineza, engleza, franceza, rusa și spaniola, cu excepția dispozițiilor contrare cuprinse în regulile de procedură.

2. Orice raport prezentat în conformitate cu art. 32 este întocmit în limba națională a părții contractante care îl prezintă sau într-o limbă unică stabilită în conformitate cu regulile de procedură. În cazul în care raportul este prezentat într-o limbă națională, alta decât limba stabilită, o traducere a raportului în limba stabilită va fi furnizată de către partea contractantă.

3. Fără a afecta dispozițiile alin. 2, secretariatul poate face, contra cost, traducerea rapoartelor prezentate din orice altă limbă a întâlnirii în limba stabilită.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
Intrarea în vigoare
Amendamente la convenție
Denunțarea
Depozitarul
Texte autentice
;
loading ...