Parlamentul României

Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 ianuarie 2010 până la 05 iulie 2010, fiind înlocuit prin Lege 138/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul dispozițiilor art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2010, să emită ordonanțe în domenii ce nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2009;

3. aprobarea scoaterii prin rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici;

4. reglementări privind asigurarea unui cadru unitar de management pentru beneficiarii proiectelor finanțate prin fonduri structurale;

5. măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010.

II. Justiție:

- modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne.

III. Sănătate:

1. reglementarea unor măsuri în domeniul descentralizării sistemului sanitar;

2. modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Transporturi:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare;

4. reglementarea unor măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar;

5. reglementări pentru eficientizarea activității de pilotaj în domeniul aviației.

V. Mediu:

- instituirea infrastructurii pentru informații spațiale în România.

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

VII. Administrație publică și interne:

1. adoptarea ordonanței privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2010. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 14 ianuarie 2010.

Nr. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...