Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra siguranței publice -
CAPITOLUL VI
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice Legislație conexă (3)

Accesul ilegal la un sistem informatic

Art. 360. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită în scopul obținerii de date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

Art. 361. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic, ce conține date informatice care nu sunt publice.

Alterarea integrității datelor informatice

Art. 362. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4)

Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a restricționa accesul la aceste date, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Perturbarea funcționării sistemelor informatice

Art. 363. - Legislație conexă (1), Reviste (6), Doctrină (4)

Fapta de a perturba grav, fără drept, funcționarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Transferul neautorizat de date informatice

Art. 364. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

Art. 365. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziție sub orice formă: Reviste (1)

a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364; Jurisprudență

b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364,

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Deținerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice dintre cele prevăzute în alin. (1), în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Sancționarea tentativei

Art. 366. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepsește.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Expresiile „sistem informatic” și „date informatice” - Dragoman Simona
Convenția privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23.11.2001 și ratificată de România prin Legea nr. 64/2004 definește „sistemul informatic” și „datele informatice”.
Expresia sistem informatic desemnează orice dispozitiv izolat sau ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate în legătură, care asigură ori dintre care unul sau mai multe elemente asigură, prin executarea unui program, prelucrarea automată a datelor.
[ Mai mult... ]

Portretul inculpatului cibernetic - Petrache Zidaru
Inculpatul cibernetic dovedit pe tehnica probelor care cad în centrul infracțiunii, acționează cu intenție directă, desigur subtilă. Portretul inculpatului cibernetic deconspiră un inamic maniac, cataleptic pe una și aceeași pasiune: fără nicio împuternicire sau încuviințare pentru transferul de date informatice, migrează datele de pe un sistem informatic cu o anumită configurație hardware sau software pe un alt sistem cu o configurație diferită.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 156
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Ca formulare, art. 360 noul C. pen. este relativ similar cu cel din reglementarea anterioară (art. 42 din Legea nr. 161/2003), cu diferența semantică de la alin. (3), care vine să „acopere” lipsa definiției măsurilor de securitate din norma anterioară. 
    În raport cu reglementarea anterioară, remarcăm proporționalitatea regimului sancționator cu gradul de pericol social real al infracțiunii de acces ilegal într-un sistem informatic, în condițiile evidențiate de alin. (3), limitele speciale ale pedepsei închisorii fiind reduse (între 2 și 7 ani, față de pedeapsa închisorii de 3 la 12 ani). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Incriminarea este preluată din art. 42 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, text abrogat odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal. Câtă vreme noul Cod penal nu a preluat și toate definițiile din legea specială, aceasta rămâne în continuare un reper pentru înțelegerea elementelor de conținut ale infracțiunii. Practica și jurisprudența anterioare își păstrează actualitatea, întrucât noua reglementare nu aduce modificări conținutului infracțiunii. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 360 C, "(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 
   (2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită în scopul obținerii de date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. 
   (3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic reglementată prin dispozițiile art. 360 NCP are corespondent în prevederile art. 42 din Titlul III al Cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. 
    Infracțiunea în formă simplă, reglementată în alin. (1) al articolului analizat, are un conținut identic cu cel al faptei prevăzute în reglementarea anterioară, inclusiv sub aspectul regimului sancționator. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Ca formulare, art. 360 noul C. pen. este relativ similar cu cel din reglementarea anterioară (art. 42 din Legea nr. 161/2003), cu diferența semantică de la alin. (3), care vine să „acopere” lipsa definiției măsurilor de securitate din norma anterioară. 
    În raport cu reglementarea anterioară, remarcăm proporționalitatea regimului sancționator cu gradul de pericol social real al infracțiunii de acces ilegal într-un sistem informatic, în condițiile evidențiate de alin. (3), limitele speciale ale pedepsei închisorii fiind reduse (între 2 și 7 ani, față de pedeapsa închisorii de 3 la 12 ani). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Infracțiuni săvârșite de militari
Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
Infracțiuni de genocid și contra umanității
Infracțiuni de război
Reviste:
Considerații privind frauda informatică
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției legislației penale române
Răspunderea penală în domeniul informatic
Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor din domeniul criminalității informatice
Frauda informatică. Aspecte controversate
Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250 noul C. pen.)
Interpretarea legii în contextul noilor realități sociale
Percheziția informatică. Noțiuni de bază
Unele considerații privind incriminarea spam-ului la nivel internațional
Câteva aspecte referitoare la infracțiunea de alterare a integrității datelor informatice
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială
Legislație conexă :
Convenția privind criminalitatea informatică din 23.11.2001 *)
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
;
loading ...