Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1507/2016 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 657 din 26 august 2016.

În vigoare de la 26 august 2016 până la 22 august 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 767/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.308 din 17 iunie 2016 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de aprobare, modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, prevăzută în anexă.

Art. 2. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, anularea, modificarea și casarea actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național se operează în SUMAL.

Art. 3. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.306/2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum și din vegetația forestieră din afara fondului forestier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 13 ianuarie 2006;

b) art. 3 din Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.814/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, subcapitolul 7.2 - "Aprobarea, modificarea și casarea actelor de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării" din Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării își încetează aplicabilitatea.

*) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer

București, 25 iulie 2016.

Nr. 1.507.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de aprobare, modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...