Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.155/868

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) În sensul art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

a) îngrășăminte care se încadrează la codurile NC 3101 00 00- 3105 90 80;

b) pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10; Modificări (1)

c) semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209. Modificări (1)

(2) În sensul prezentului ordin, noțiunea de cod NC are înțelesul prevăzut la art. 266 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% conform art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Modificări (1)

Art. 2. -

Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 august 2016.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu

ANEXĂ Modificări (1)

Prestări de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

1. Fertilizat

2. Arat

3. Discuit sau grăpat

4. Pregătit pat germinativ cu combinator și modelat sol

5. Semănat sau plantat

6. Tăvălugit

7. Stropit, prăfuit - combatere boli și dăunători, erbicidat

8. Tratarea semințelor utilizate la înființarea culturilor agricole, cu produse de protecție a plantelor

9. Recoltat sau dislocat culturi

10. Colectarea și balotarea materialului vegetal, prin presare în baloți

11. Tocat resturi vegetale

12. Prășit culturi

13. Executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume

14. Nivelatul terenului agricol, prin care se asigura o suprafață cât mai plană terenului de cultură, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole

15. Plantatul în biloane la cartof și legume

16. Răritul și decoletarea la sfecla de zahăr

17. Înșirat, balotat, păpușit la tutun

18. Cosit

19. Greblat

20. Lucrări de însilozare și depozitare a furajelor în ferme zootehnice

21. Scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate

22. Desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creșterea rădăcinilor

23. Săpat gropi pentru plantarea pomilor

24. Tocat coarde, crengi

25. Lucrări de colectare, sortare, condiționare, etichetare la legume și fructe

26. Operațiuni de montare a spațiilor protejate, respectiv sere și/sau solare

27. Curățarea vegetației nedorite și distrugerea mușuroaielor de pe pășuni și fânețe

28. Supraînsămânțări pe pajiști, amenajare surse de apă pentru animale pe pajiști, parcelarea pajiștilor

29. Lucrări specifice de evacuare a dejecțiilor și de asigurarea furajelor în sau din fermele zootehnice

30. Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în fermele zootehnice

31. Tunsul oilor

32. Sortarea, marcarea și ambalarea ouălor

33. Curățatul copitelor sau ongloanelor la animale

34. Decolmatat sau curățat canale de irigații și/sau de desecare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...