Art. 1. -

(1) În sensul art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

a) îngrășăminte care se încadrează la codurile NC 3101 00 00- 3105 90 80;

b) pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10; Modificări (1)

c) semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209. Modificări (1)

(2) În sensul prezentului ordin, noțiunea de cod NC are înțelesul prevăzut la art. 266 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% conform art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1155/2016:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
;
loading ...