Dispoziții finale | Lege 115/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 23. - Doctrină (1)

(1) Regulile de procedură prevăzute în prezenta lege se completează cu cele cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului și în Codul de procedură penală, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Urmărirea penală și judecarea foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiunile săvârșite în exercițiul funcției lor, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 7-11, se efectuează potrivit normelor de procedură penală de drept comun. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Prevederile de ordin procedural ale prezentei legi nu se aplică foștilor membri ai Guvernului în nicio situație. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(1) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoanele prevăzute la art. 6 sunt considerate nevinovate.

(2) Hotărârea definitivă de condamnare a unui membru al Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Doctrină (1)

(3) Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi demis din funcție de Președintele României, la propunerea primului-ministru. Doctrină (1)

Art. 25. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziții contrare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    312 Pentru aceleași considerente, Curtea Constituțională a constatat și neconstituționalitatea art. I din O.U.G. nr. 95/2007, care modifică art. 16 din Legea nr. 115/1999 într-un sens și mai restrictiv. Curtea constată că textul modificat prin ordonanța de urgență înlătură posibilitatea ca Președintele României să fie sesizat și de procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție și, deosebit de condițiile cuprinse în textul anterior, instituie și condiția ca „dacă sesizarea este făcută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acesta îl va informa concomitent și pe prim-ministru. [ Mai mult... ] 

.....
    312 Pentru aceleași considerente, Curtea Constituțională a constatat și neconstituționalitatea art. I din O.U.G. nr. 95/2007, care modifică art. 16 din Legea nr. 115/1999 într-un sens și mai restrictiv. Curtea constată că textul modificat prin ordonanța de urgență înlătură posibilitatea ca Președintele României să fie sesizat și de procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție și, deosebit de condițiile cuprinse în textul anterior, instituie și condiția ca „dacă sesizarea este făcută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acesta îl va informa concomitent și pe prim-ministru. [ Mai mult... ] 
.....
    315 „(2) Urmărirea penală și judecarea foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiunile săvârșite în exercițiul funcției lor, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 7-11, se efectuează potrivit normelor de procedură penală de drept comun. (3) Prevederile de ordin procedural ale prezentei legi nu se aplică foștilor membri ai Guvernului în nicio situație.” [ Mai mult... ] 
.....
    315 „(2) Urmărirea penală și judecarea foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiunile săvârșite în exercițiul funcției lor, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 7-11, se efectuează potrivit normelor de procedură penală de drept comun. (3) Prevederile de ordin procedural ale prezentei legi nu se aplică foștilor membri ai Guvernului în nicio situație.” [ Mai mult... ] 
.....
    Deși Curtea Constituțională aconsiderat ca neîntemeiată susținerea autorului excepției, potrivit căreia dispozițiile legale deduse controlului, ar contraveni prevederilor art. 109 alin. (2) și (3) din Constituție, considerăm că acestea sunt neconstituționale pentru următoarele argumente: a) prevederile contestate contravin art. 109 alin. (2) din Constituția României întrucât nu instituie omăsură de protecție amandatului exercitat de membrii Guvernului înlăturând, în acest fel, caracterul obiectiv al unei garanții constituționale de ordin procedural, menite să ocrotească interesul public, și anume realizarea actului de guvernare prin exercițiul mandatului. Prevederile art. 24 alin. (2) și (3), respectiv art. 23 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999, republicată, contravin, de asemenea, și prevederilor art. 109 alin. (3) din Constituție, întrucât acest text constituțional prevede că fac obiectul unor reglementări subsecvente doar cazurile de răspundere și pedepsele aplicabile în materia responsabilității ministeriale, legiuitorul neavând competența de aschimba regimul procesual penal special într-un regim de drept comun în funcție de calitatea subiectului activ de membru al Guvernului; b) dispozițiile contestate din Legea nr. 115/1999 contravin, în opinia noastră, și principiului egalității în drepturi, consfințit prin art. 16 alin. (1) din Constituția României, deoarece instituie un regim discriminatoriu pentru miniștrii al căror mandat aîncetat și c) prevederile art. 24 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999 contravin, de asemenea, jurisprudenței Curții Constituționale, potrivit căreia măsura de ocrotire ainteresului public subzistă și după încetarea mandatului membrilor Guvernului, așa încât în privința infracțiunilor comise în exercițiul funcției, punerea sub urmărire penală amembrilor Guvernului trebuie să se realizeze cu respectarea acelorași norme procedurale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 115/1999:
Dispoziții generale
Răspunderea penală
Procedura de urmărire penală și de judecare
Dispoziții finale
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
;
loading ...