Art 1 | Lege 122/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Casele de ajutor reciproc ale salariaților sunt asociații fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimțământ al salariaților, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariaților pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariaților își desfășoară activitatea exclusiv cu membrii acestora. Jurisprudență

(2) Casele de ajutor reciproc ale salariaților, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia în uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România, denumită în continuare Uniunea Națională, în scopul reprezentării la nivel național și internațional. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate în același timp la două sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaților.

(3) Casele de ajutor reciproc ale salariaților au obligația de a prezenta anual situațiile financiare uniunilor teritoriale județene, Uniunii Naționale, precum și direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

(4) Uniunea Națională primește, verifică și centralizează situațiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaților și ale uniunilor teritoriale ale acestora, în vederea depunerii la Ministerul Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 122/1996:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
;
loading ...