Art 1 Dispoziții generale | Regulament 3/2009

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1.
-

(1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, precum și instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancare străine, cu excepția celor ce se încadrează în prevederile titlului I, cap. IV secțiunea a 2-a "Instituțiile financiare din alte state membre" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în Registrul general deschis la Banca Națională a României, și reglementează: Modificări (2)

a) în cazul instituțiilor de credit:

- clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit;

- clasificarea creditelor acordate altor instituții de credit și a plasamentelor constituite la acestea;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor/plasamentelor clasificate;

- constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;

b) în cazul instituțiilor financiare nebancare:

- clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

- constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

(2) Prevederile prezentului regulament, referitoare la expunerile din credite/plasamente, înregistrate față de instituții de credit, sunt aplicabile numai în cazul instituțiilor de credit.

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 3/2009:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Performanța financiară a debitorilor
Art 5 Performanța financiară a debitorilor
Art 6 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 7 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 8 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 9 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 10 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 11 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
;
loading ...