Art 35 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea activității de cercetare dezvoltare inovare -
Art. 35.
-

Finanțarea activităților ASAS și a unităților și instituțiilor de drept public de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol din subordinea ASAS se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din: Modificări (1)

a) contracte de finanțare încheiate pe perioade multianuale pentru realizarea programelor, a proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare-inovare și în programele-nucleu de cercetare, finanțate în sistem competițional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare; Modificări (1)

b) contracte pentru programe și proiecte sectoriale finanțate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, obținute prin competiție; Modificări (1)

c) proiecte de interes național strategic de lungă durată;

d) contracte de finanțare a proiectelor și programelor internaționale;

e) valorificarea rezultatelor cercetării, conform prevederilor legale;

f) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanță și expertiză cu instituții, operatori economici, organizații neguvernamentale și alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

g) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de semințe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă și a oricăror alte produse realizate;

h) redevențe asupra soiurilor și a hibrizilor de plante și a raselor de animale, precum și asupra altor creații originale;

i) vânzări de licențe de soiuri, hibrizi de plante și rase de animale, tehnologii și metode;

j) valorificarea mijloacelor fixe proprii disponibile, chirii, prestări de servicii, analize și altele asemenea;

k) contracte de parteneriat public-privat, precum și diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;

l) alte venituri, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Art 25 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 26 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 27 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 28 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 29 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 30 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 31 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 32 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 33 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 34 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 35 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 36 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 37 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 38 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 39 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 40 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 41 Resursele umane
Art 42 Resursele umane
Art 43 Resursele umane
Art 44 Resursele umane
Art 45 Parteneriatul public-privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare-dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic
;
loading ...