Saptamanalul de drept nr. 14/2016

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice
de Alina Drăgănescu

15 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Sferă de cuprindere. Potrivit art.2 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, dispozițiile sale se aplică:

a) personalului din autorităti și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidentială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autorităti ale administrației publice locale, alte autorităti publice, autorităti administrative autonome, cât și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

b) personalului din autorităti și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

c) personalului din autoritătile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;

d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.

Elementele generale ale salarizarii. În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 284/2010, salariul brut și soldă lunară brută cuprind salariile de bază, soldele funcțiilor de bază, sporurile, indemnizațiile, compensațiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice se stabilește pe bază coeficienților de ierarhizare prevăzuți în anexele legii menționate.

Scopul reglementarilor si criteriile salarizarii. Potrivit art. 5 din Legea nr. 284/2010, reglementările sale au ca scop următoarele:

a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanța, răspunderea, complexitatea activității și nivelul studiilor necesare pentru desfășurarea activității;

b) stabilirea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, ca principal element al câștigului salarial;

c) realizarea ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază evaluarea posturilor, diferențierea făcându-se în funcție de următoarele criterii:

- cunoștințe și experiență;

- complexitate, creativitate și diversitatea activităților;

- judecata și impactul deciziilor;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...