Saptamanalul de drept nr. 14/2016

Formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
de Alina Drăgănescu

15 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

I.Noțiunea de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Conform art.5 pct. III din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, persoană în căutarea unui loc de muncă, este” persoană care face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii”.

Din punct de vedere legal, o asemenea persoană, trebuie să îndeplinească condițiile de a fi șomer și anume:

a. se află în căutarea unui loc de muncă de la vârstă de minimum 16 ani și pană la îndeplinirea condițiilor de pensionare;

b.starea de sănătate și capacitătile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c.nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;

d. este disponibilă să inceapă lucrul în perioadă imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Desigur că prevederile Legii nr. 76/2002 se coroborează cu Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, care reprezintă legea generală în materie.

II. Programele de formare profesională. Art. 63 din Legea nr. 76/2002 dispune că persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participă la programe de formare profesională care să le permită creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilitătii și reintegrării pe piață muncii. Ele asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor respective.

Programele menționate se organizează ținându-se seamă de profilurile profesionale, profilurile și standardele ocupaționale după cum urmează:

a. la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau să asigure formarea profesională a persoanelor angajate;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...