Revista de Drept social nr. 1/2016

Calitatea procesuală activă a Sindicatului în litigiile de asigurări sociale. în litigiile ce au ca obiect dreptul de asigurări sociale, Sindicatele nu au calitate procesuală, nefiind aplicabile dispozițiile art. 28 din Legea nr. 62/2011, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Brașov

10 februarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Asupra apelului de față:

Constată că prin sentința civilă nr. 1384/2014 pronunțată de Tribunalul Brașov a fost respinsă excepția inadmisibilității acțiunii invocată de pârâtă prin întâmpinare.

A fost admisă cererea formulată de reclamantul SINDICATUL ,,D”, în numele și pentru membrul de sindicat A.I. în contradictoriu cu pârâta C.J.P. B. și, în consecință:

A fost anulată decizia de pensie nr. R/27433/28.01.2014 emisă de pârâtă.

A fost obligată pârâta să emită o nouă decizie de pensie pentru limită de vârstă, cu aceeași dată 11.11.2013, prin valorificarea integrala a perioadei lucrate de reclamant in grupa a II-a de muncă în procent de 100% pentru perioadele 30.09.1974 - 15.10.1976 si 05.04.1978 - 01.04.2001, conform înscrierilor din carnetul de muncă pozițiile 63 si 64 și adeverinței nr. 917/05.07.2013, emisă de angajatorul S.C. T. SA.

Pentru a pronunța astfel instanța a reținut următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 248 din Noul Cod de procedură civilă, instanța s-a pronunțat mai întâi pe excepția inadmisibilității acțiunii invocată de pârâtă prin întâmpinare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...