Revista de Drept social (Rosetti) nr. 2/2015

Trimitere preliminară - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere împotriva Ministerului Finanțelor Publice - Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă - Directiva 2000/78/CE - Articolul 2, articolul 3 alineatul (1) și articolul 6 - Interzicerea discriminării pe motive de vârstă - Discriminare operată în funcție de apartenența la o categorie socioprofesională sau de locul de muncă - Legislație națională care interzice, în anumite limite, cumulul pensiei cu veniturile salariale obținute din exercitarea unei activități profesionale în sectorul public - încetare de drept a raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu, Editura Rosetti
de C.J.U.E.

30 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunalul Neamț (România), prin decizia din 18 iulie 2012, primită de Curte la 2 iunie 2014, în procedura

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD)

împotriva

Ministerului Finanțelor Publice,

CURTEA (Camera a șasea),

compusă din domnul S. Rodin, președinte de cameră, și domnii A. Borg Barthet și F. Biltgen (raportor), judecători,

avocat general: domnul Y. Bot,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD), de G. Bârlă, avocat;

- pentru guvernul român, de A. Buzoianu, de A.-G. Vacaru și de R. Radu, în calitate de agenți;

- pentru guvernul elen, de K. Georgiadis și de S. Lekkou, în calitate de agenți;

- pentru Comisia Europeană, de C. Gheorghiu și de D. Martin, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1. Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 2 alineatul (2), a articolului 3 alineatul (1) și a articolului 6 din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7).

2. Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD), acționând în numele și pe seama unora dintre membrii săi, pe de o parte, și Ministerul Finanțelor Publice, pe de altă parte, în legătură cu interdicția aplicabilă angajaților din sectorul public care beneficiază de o pensie cu un cuantum mai mare decât salariul mediu brut național de a cumula această pensie cu venituri obținute din exercitarea activității lor profesionale.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...