Obligația de a furniza informații | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Informații și expertize -
ARTICOLUL 52
Obligația de a furniza informații Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Contribuabilul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a furniza organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. Organul fiscal poate solicita informații și altor persoane numai atunci când starea de fapt fiscală nu a fost clarificată de către contribuabil. Informațiile furnizate de alte persoane vor fi luate în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cererea de furnizare a informațiilor se formulează în scris și va specifica natura informațiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale și documentele care susțin informațiile furnizate. Comentarii expert (1)

(3) Declarația persoanelor obligate potrivit alin. (1) să furnizeze informații va fi, după caz, prezentată sau consemnată în scris.

(4) În situația în care persoana obligată să furnizeze informația în scris este, din motive independente de voința sa, în imposibilitate de a scrie, organul fiscal întocmește un proces-verbal.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Un drept folosit prea puțin de către contribuabili - Horatiu Sasu
Alineatul (2) dispune cu literă de lege dreptul contribuabililor de a li se solicita în scris informațiile. Este un aspect pe care contribuabilii ce își cunosc drepturile îl folosesc adesea în favoarea lor:
a) pentru a transmite organului de control strict documentele solicitate
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În cazul în care contribuabilul refuză furnizarea informațiilor pentru determinarea stării de fapt fiscale, una din consecințe este cea prevăzută la art. 66-67 Codul de procedură fiscală. 
    Din economia textului de lege rezultă că dreptul organelor fiscale de a solicita informații, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale, se circumscrie numai la nivelul persoanelor cu care contribuabilul supus verificării a avut raporturi economice sau juridice, fiind exclus a priori, din această procedură, „un martor care știe el ceva”. Informațiile furnizate în cauză dobândesc însă consistență, în înțelesul actului normativ, doar în măsura în care sunt susținute și de alte mijloace de probă (de regulă, probe materiale sub forma înscrisurilor). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Reviste:
Se modifică Formularul 088 folosit la înregistrarea în scopuri de TVA
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
loading ...