Dispoziții tranzitorii privind soluționarea contestațiilor | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
ARTICOLUL 238
Dispoziții tranzitorii privind soluționarea contestațiilor Jurisprudență

(1) Contestațiile depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentului cod se soluționează potrivit procedurii administrativjurisdicționale existente la data depunerii contestației. Jurisprudență

(2) În situația contestațiilor aflate în curs de soluționare formulate împotriva actelor de control prin care au fost reverificate aceeași perioadă și același tip de obligație fiscală și pentru care din instrumentarea cauzelor penale de către organele competente nu rezultă existența prejudiciului, se vor menține obligațiile stabilite anterior. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Acte normative de aplicare
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
Înscrierea creanțelor la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
Dispoziții privind termenele
Confiscări
Constatarea faptelor ce pot constitui infracțiuni
Dispoziții procedurale privind înregistrarea în cazul unor activități cu produse accizabile
Dispoziții tranzitorii privind înregistrarea fiscală
Dispoziții tranzitorii privind soluționarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
Dispoziții tranzitorii privind inspecția fiscală
Dispoziții tranzitorii privind soluționarea contestațiilor
Dispoziții tranzitorii privind executarea silită
Intrarea în vigoare
Conflictul temporal al actelor normative
Abrogări
Art II "
Art III "
Art IV "
;
loading ...