Colaborarea dintre autoritățile publice | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții procedurale generale - Administrarea și aprecierea probelor -
SECȚIUNEA a 5-a
Colaborarea dintre autoritățile publice

ARTICOLUL 60 Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public, centrale și locale, precum și serviciile deconcentrate ale autorităților publice centrale vor furniza informații și acte organelor fiscale, la cererea acestora. Jurisprudență

ARTICOLUL 61 Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public sunt obligate să colaboreze în realizarea scopului prezentului cod. Jurisprudență

(2) Nu constituie activitate de colaborare acțiunile întreprinse de autoritățile prevăzute la alin. (1), în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit legii.

(3) Organul fiscal care solicită colaborarea răspunde pentru legalitatea solicitării, iar autoritatea solicitată răspunde pentru datele furnizate.

ARTICOLUL 62 Condiții și limite ale colaborării Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public se realizează în limita atribuțiilor ce le revin potrivit legii. Jurisprudență

(2) Dacă autoritatea publică, instituția publică sau de interes public solicitată refuză colaborarea, autoritatea publică superioară ambelor organe va decide. Dacă o asemenea autoritate nu există, decizia va fi luată de autoritatea superioară celei solicitate.

ARTICOLUL 63 Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În baza convențiilor internaționale, organele fiscale vor colabora cu autoritățile fiscale similare din alte state. Jurisprudență

(2) În lipsa unei convenții, organele fiscale pot acorda sau pot solicita colaborarea altei autorități fiscale din alt stat pe bază de reciprocitate. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Cu alte cuvinte, prin modificarea introdusă de O.U.G. nr. 19/2008 organele fiscale au acces facil la orice date care privesc contribuabilul, fără a-l înștiința pe acesta. În alte țări (Grecia, spre exemplu, în domeniul prelucrării datelor personale) s-a luat atitudine împotriva acestei puteri discreționare de informare aorganelor fiscale. Deocamdată nu se pune problema accesului nelimitat la bazele de date ale băncilor, dar acestea trebuie să furnizeze informațiile cerute de organele fiscale, în limitele prevăzute de art. 54 Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

.....
    Garda Financiară participă în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate la acțiuni de depistare și combatere a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală. Tot Garda Financiară colaborează cu Poliția Economică, organul specializat al Ministerului Administrației și Internelor, învestit cu misiunea de apărare a avutului public și privat, desfășurându-și activitatea permanent, pentru prevenirea și descoperirea, prin mijloace specifice, a faptelor incriminate de legea penală ca infracțiuni prin care se prejudiciază, sub orice formă, economia națională și, implicit, interesele legale ale cetățenilor. [ Mai mult... ] 
.....
    Această colaborare care privește furnizarea de informații și de prezentare de acte va trebui circumscrisă și legislației prelucrării și liberei circulații a datelor personale (Legea nr. 677/2001)1. 
    1 C. Leaua, D. Petre, B. Onica-Jarka, M. Bădescu, op. cit., p. 17. 

    Spre exemplu, dacă instituția publică A solicită cooperarea instituției publice B, într-un domeniu de activitate ce nu intră în aria de competență ainstituției publice B, aceasta este îndreptățită să refuze colaborarea în cauză, conform prevederilor art. 62 alin. (1) Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 
.....
    Comentariu Art. 63. 
    Articolul de mai sus se coroborează cu prevederile art. 179-197 Codul de procedură fiscală. A se vedea, de asemenea, și comentariile de la parag. 2 al art. 51. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Informații și expertize
Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Colaborarea dintre autoritățile publice
Sarcina probei
Dispoziții generale
Executarea silită prin poprire
Executarea silită a bunurilor mobile
Executarea silită a bunurilor imobile
Executarea silită a altor bunuri
Valorificarea bunurilor
Dispoziții generale
Asistența pentru recuperarea în România a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise într un alt stat membru
Asistența pentru recuperarea într un stat membru a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise în România
Reviste:
Avocați vs. Big Brother. Note de caz în afacerea Bara și alții (II)
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
loading ...