PROCEDURA P 03 ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE CONSILIERE | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dezvoltări procedurale de desfășurare a misiunilor de consiliere*) -
5.
PROCEDURA P 03 - ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE CONSILIERE

Scopul:

Asigură conducătorul compartimentului de audit intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de consiliere și asigură repartizarea sarcinilor și planificarea activităților de către supervizor.

Explicații:

Programul de consiliere este un document intern de lucru al compartimentului de audit intern, care se întocmește în baza tematicii detaliate și care cuprinde pe fiecare obiectiv acțiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului, precum și repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.

Procedura:

Auditorii interni 1. pregătesc programul de consiliere, incluzând următoarele elemente:
- obiectivele consilierii
- testările care se vor efectua
Conducătorul compartimentului de audit intern 2. organizează ședința de analiză a programului de consiliere
3. analizează și modifică, după caz, documentele prezentate
4. aprobă programul de consiliere
Auditorii interni 5. îndosariază programul de consiliere; model A-03 în dosarul misiunii
6. utilizează programul de consiliere în efectuarea misiunii

Model A 03

Entitatea publică ...................

PROGRAMUL DE CONSILIERE

Denumirea misiunii de consiliere .................
Întocmit de: .... Data: ..............
Aprobat de: ...... Data: ..............
Obiective Activități Durata Persoanele implicate Locul desfășurării
Tema generală
........
Obiective:
A. Enunțarea obiectivului (A)
B. Enunțarea obiectivului (B)
........
1. Ordinul de serviciu Conducătorul compartimentului de audit intern Entitatea publică
2. Declarația de imparțialitate și păstrare a independenței Auditorii interni Entitatea publică
3. Notificarea privind declanșarea misiunii de consiliere Auditorii interni Entitatea publică
Obiectivul A Colectarea și prelucrarea informațiilor Auditorii interni Entitatea publică auditată
- testul 1
- testul 2
............
Prelucrarea testelor Auditorii interni Entitatea publică
Revizuirea documentelor Auditorii interni Entitatea publică
Îndosarierea documentelor Auditorii interni Entitatea publică
Obiectivul B Colectarea și prelucrarea informațiilor Auditorii interni Entitatea publică
- testul 1
- testul 2
Prelucrarea testelor Auditorii interni Entitatea publică
Revizuirea documentelor Auditorii interni Entitatea publică
Îndosarierea documentelor Auditorii interni Entitatea publică
4. Ședința de închidere Auditorii interni Entitatea publică
5. Elaborarea raportului de consiliere Auditorii interni Entitatea publică
6. Comunicarea raportului de consiliere Auditorii interni Entitatea publică

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
PROCEDURA P 01 ORDINUL DE SERVICIU
PROCEDURA P 01 DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE ȘI PĂSTRARE A INDEPENDENȚEI
PROCEDURA P 01 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P02 COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR
PROCEDURA P 03 ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE CONSILIERE
PROCEDURA P 04 ȘEDINȚA DE DESCHIDERE
PROCEDURA P 05 COLECTAREA DOVEZILOR
PROCEDURA P 06 ANALIZA PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI FORMULAREA SOLUȚIILOR
PROCEDURA P 07 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU
PROCEDURA P 08 ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE
PROCEDURA P 09 ELABORAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 10 COMUNICAREA RAPORTULUI DE CONSILIERE
PROCEDURA P 11 SUPERVIZAREA
;
loading ...