Art 7 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Independența, obiectivitatea și conștiința profesională -
Art. 7.
-

(1) Organizarea și desfășurarea misiunilor de consiliere, precum și forma acestora se propun de conducătorul compartimentului de audit intern și se aprobă de conducerea entității publice numai în condițiile în care acestea nu generează conflicte de interese și nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni.

(2) Auditorii interni trebuie să dea dovadă de obiectivitate atunci când prezintă conducerii entității publice constatările, concluziile și propunerile de soluții formulate.

(3) Conducerea entității publice va fi informată fără întârziere asupra oricărei situații care ar putea să afecteze independența sau obiectivitatea auditorilor interni, indiferent dacă această situație este anterioară misiunii de consiliere sau dacă survine în timpul desfășurării acesteia.

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 8 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 9 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 10 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 11 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 12 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 13 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 14 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 15 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 16 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 17 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
;
loading ...