Art 12 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere -
Art. 12.
-

Pregătirea misiunii de consiliere se realizează astfel:

1. ordinul de serviciu reprezintă dispoziția de intervenție dată de către conducătorul compartimentului de audit intern, pe baza secțiunii din planul anual de audit intern, destinată misiunilor de consiliere, prin care se asigură repartizarea sarcinilor ce trebuie îndeplinite de auditorii interni în cadrul misiunii;

2. declarația de imparțialitate și păstrare a independenței auditorilor interni selectați pentru realizarea misiunii de consiliere urmărește evitarea desemnării acelorași auditori interni care efectuează misiuni de consiliere și care urmează, conform planului anual de audit intern, să desfășoare misiuni de asigurare în domenii cu implicații directe în activitatea consiliată;

3. notificarea privind declanșarea misiunii de consiliere, în care compartimentul de audit intern înștiințează entitatea publică/structura auditată, cu 15 zile înainte de declanșarea misiunii, despre scopul, obiectivele, durata acesteia, precum și intervențiile la fața locului al căror program va fi stabilit ulterior, de comun acord.

Acesta este un fragment din Norma privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice din 14.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 8 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 9 Independența, obiectivitatea și conștiința profesională
Art 10 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 11 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 12 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 13 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 14 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 15 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 16 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 17 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 18 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 19 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 20 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 21 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
Art 22 Norme privind desfășurarea misiunilor de consiliere
;
loading ...