Saptamanalul de drept nr. 11/2016

Elemente de noutate aduse de proiectul de norme metodologice de aplicare a Legii privind achizițiile sectoriale
de Agenția Națională pentru Achiziții Publice

21 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

SURSA: www.anap.gov.ro

1. Noutăți generale:

Normele de aplicare a Legii privind achizițiile sectoriale au fost elaborate în principal pe modelul normelor de aplicare a Legii privind achizițiile publice (clasice), cu mici ajustări în vederea asigurării gradului optim de flexibilitate necesar entităților care desfășoară activități comerciale sau industrial

Este de menționat că prin proiectul de lege privind achizițiile sectoriale a fost introdus conceptul de entitate contractantă, care include atât autoritățile contractante, cât și companiile cu capital public-privat cu sau cele care beneficiază de un drept special.

Tot prin proiectul de lege privind achizițiile sectoriale, activitățile referitoare la explorările petroliere și de gazelor naturale, precum și anumite tipuri de servicii în legătură cu serviciile poștale (servicii financiare, de logistică, electronice și de timbrare) au fost exceptate.

2. Verificarea conflictului de interese (Art. 2 alin. (2) di proiect)

Regulile ce vizează conflictul de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale se vor aplica autorităților contractante și nu tuturor tipurilor de entități contractante.

Așadar, pe parcursul aplicării unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariția unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale

3. Strategia de contractare (Art. 11 din proiect) aduce o schimbare importantă în abordarea procesului de achiziție publică, împărțind acest proces în trei etape.

Practic, prin aplicarea acestei strategii, se acordă importanță celor două etape asociate procedurii de atribuire: prima, pregătirea procesului de achiziție și cea de-a doua - etapa de după derularea procedurii. Este subliniată, în special, necesitatea de a documenta temeinic deciziile referitoare la alegerea modalităților prin care vor fi realizate achizițiile publice menite să satisfacă necesitățile unei autorități contractante. Cu cât efortul va fi mai mare în faza de pregătire, cu atât va crește rata de succes a achiziției.

De asemenea, un nou concept introdus prin noua legislație este acela de servicii auxiliare achiziției publice. Aceste servicii dau posibilitatea autorităților contractante să recurgă la expertiză externă pentru realizarea integrală sau doar a unor faze ale procesului de achiziție publică (spre exemplu: asigurarea infrastructurii necesare pentru derularea procedurii de atribuire, evalurea ofertelor etc.). În acest context, se pune accent pe unitățile de achiziții centralizate (Art.13 din proiect), dar și pe faptul că atenția trebuie direcționată către obținerea rezultatului.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...