Art 7 Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor | Ordonanță de urgență 61/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor -
Art. 7.
-

(1) Utilizarea elementului sex ca factor în calcularea primelor și beneficiilor, în cadrul serviciilor de asigurare și a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferențe în materie de prime și beneficii pentru persoana asigurată, în toate contractele noi încheiate după data de 21 decembrie 2007.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) contractele care conțin diferențe proporționale în materie de prime și beneficii pentru persoanele asigurate, încheiate cu respectarea următoarelor condiții:

a) elementul sex este un factor determinant în evaluarea riscului;

b) metoda de calcul a primelor și beneficiilor se bazează pe date actuariale și statistice relevante și realiste, prelucrate, publicate și actualizate regulat.

(3) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor și autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private vor avea în vedere la emiterea normelor prevederile alin. (2) lit. b). Modificări (1)

(4) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor și autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private au obligația să comunice anual Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, denumită în continuare ANES, derogările de la aplicarea prevederilor alin. (1), însoțite de datele statistice relevante. Prima comunicare va fi făcută la un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Societățile care oferă servicii de asigurare, servicii financiare conexe și pensii private au obligația să analizeze existența în cadrul contractelor pe care le încheie a oricăror costuri legate de sarcină și maternitate, pentru persoanele asigurate, care determină diferențe în materie de prime și beneficii, în vederea eliminării acestora până la data de 21 decembrie 2009.

(6) Menținerea în cadrul contractelor, după data de 21 decembrie 2009, a oricăror clauze care să determine, pentru persoana asigurată, diferențe în materie de prime și beneficii ca urmare a costurilor legate de sarcină și maternitate este interzisă.

(7) ANES este instituția responsabilă cu asigurarea informării Comisiei cu privire la aplicarea principiului egalității de tratament în domeniul accesului la bunuri și servicii și furnizării de bunuri și servicii și la derogările pe care România le aplică în domeniul reglementat de prezenta ordonanță de urgență.

(8) Informațiile disponibile referitoare la aplicarea prezentei ordonanțe de urgență sunt comunicate de către ANES Comisiei Europene până la data de 21 decembrie 2009 și la fiecare 5 ani după această dată.

(9) ANES comunică neîntârziat Comisiei Europene că termenul pentru implementarea măsurilor de conformare cu prevederile alin. (5) este 21 decembrie 2009.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 61/2008:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Principiul egalității de tratament
Art 6 Principiul egalității de tratament
Art 7 Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor
Art 8 Calculul actuarial, cooperarea administrativă și diseminarea informațiilor
Art 9 Apărarea drepturilor
Art 10 Apărarea drepturilor
Art 11 Apărarea drepturilor
Art 12 Apărarea drepturilor
Art 13 Apărarea drepturilor
Art 14 Apărarea drepturilor
Art 15 Sancțiuni
Art 16 Sancțiuni
Art 17 Dispoziții finale
;
loading ...