Art 7 | Ordonanță de urgență 50/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 7. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Stabilirea, verificarea, colectarea și executarea silită, inclusiv soluționarea contestațiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către autoritatea fiscală competentă, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    „1. Acțiunea având ca obiect obligarea instituției prefectului, prin serviciul de specialitate, la înmatricularea autovehiculelor second-hand achiziționate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fără plata taxei de poluare prevăzută de Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, și fără parcurgerea procedurii de contestare aobligației fiscale prevăzută de art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, este admisibilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 50/2008:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. 1. Admisibilitatea acțiunii având ca obiect obligarea instituției prefectului, prin serviciul de specialitate, la înmatricularea autovehiculelor second-hand achiziționate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fără plata taxei de poluare și fără parcurgerea procedurii de contestare a obligației fiscale. 2. Inaplicabilitatea procedurii de contestare prevăzute la art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, raportat la art. 205 - 218 din Codul de procedură fiscală, în cazul cererilor de restituire a taxei de poluare
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 24/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 9/2011
;
loading ...