Art 3 Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite | Ordonanță de urgență 37/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reglementări privind cheltuielile publice - Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite -
Art. 3.
-

(1) În structura și volumul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) redistribuiri de sume, între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, pentru asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor care se plătesc din aceste bugete și asigurării derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și pentru finanțarea unor programe de informatizare în domeniul pensiilor și accidentelor de muncă;

b) redistribuiri de sume, pe parcursul întregului an, în cadrul bugetelor sumelor alocate din credite externe, între capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru asigurarea derulării corespunzătoare a programelor finanțate din credite externe;

c) bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat se suplimentează cu suma de 12.680 mii lei;

d) în bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru funcționarea "Centrului de Formare Profesională a adulților Mehedinți" și "Centrului de Formare Profesională a Adulților Târgu Mureș" se introduc anexa nr. 6/04/07 și anexa nr. 6/04/08 "Bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2008", ale căror subvenții se asigură prin redistribuiri de sume, în cadrul capitolului "Învățământ" al acestui buget.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), c) și d), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugete și în anexele la acestea și să le comunice Ministerului Economiei și Finanțelor.

(3) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) se aplică și în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 37/2008:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008
Art 3 Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite
Art 4 Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite
Art 10 "
Art 5 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 6 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 7 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 8 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 9 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 10 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 11 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 12 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
;
loading ...