Permisul de ședere permanentă | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Documente care se eliberează străinilor - Permisele de ședere -
ARTICOLUL 110
Permisul de ședere permanentă Modificări (1)

(1) Permisul de ședere permanentă se eliberează străinilor, în baza obținerii dreptului de ședere permanentă, pentru o perioadă de 5 ani și se reînnoiește succesiv pentru aceeași perioadă. Modificări (1)

(2) În permisul de ședere permanentă se înscrie adresa la care străinul declară că are domiciliul pe teritoriul României. Modificări (1)

(3) Cererea pentru acordarea permisului de ședere permanentă se depune de către titularul dreptului de ședere permanentă la formațiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări în a cărei rază de competență locuiește în mod legal solicitantul și trebuie să fie însoțită de următoarele documente: Modificări (1)

a) documentul de trecere a frontierei de stat, în original și în copie;

b) documentele care dovedesc deținerea în mod legal a spațiului de locuit la adresa la care străinul declară că are domiciliul pe teritoriul României, în original și în copie.

(4) Pentru reînnoirea permisului de ședere permanentă, solicitantul trebuie să depună, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea valabilității documentului, o cerere însoțită de documentele care dovedesc deținerea în mod legal a spațiului de locuit la adresa la care străinul declară că are domiciliul pe teritoriul României. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Asistența medicală a străinilor luați în custodie
Măsuri speciale
Acordarea tolerării
Situații de tolerare pe teritoriul României
Regimul tolerării
Dispunerea măsurii de interzicere a intrării în România
Stabilirea duratei interdicției de intrare în România
Eliberarea permiselor de ședere
Regimul permisului de ședere
Permisul de ședere temporară
Permisul de ședere permanentă
Anularea permisului de ședere
Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de ședere
Forma și conținutul permiselor de ședere
Emiterea cărților de rezidență
Valabilitatea cărților de rezidență
Regimul cărților de rezidență
Anularea cărților de rezidență
Tipuri de documente de călătorie care se eliberează străinilor
Eliberarea titlului de călătorie
Regimul pașaportului pentru persoană fără cetățenie
;
loading ...