Parlamentul României

Legea nr. 99/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 02 mai 2008.

În vigoare de la 05 mai 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Oficiul Român pentru Adopții, Institutul Național de Statistică și Agenția Națională pentru Romi, organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului."

2. La articolul 33 punctul 7, la articolul 7, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"

b1) efectuează acțiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;".

3. La articolul 33, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:

"

13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

«Art. 131. -

Personalul din cadrul Departamentului și șeful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 29 aprilie 2008.

Nr. 99.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...