FIȘĂ INDIVIDUALĂ pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor | Hotărâre 611/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 A -
FIȘĂ INDIVIDUALĂ
pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de
soluționare a contestațiilor

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul1:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele membrului în comisia de concurs:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informații privind selecția dosarelor2

Data selecției dosarelor:
Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor3 Motivul respingerii dosarului4
1. . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . .

Informații privind proba scrisă5

Data desfășurării probei scrise:
Numărul lucrării Nota la subiectul nr. 1 Nota la subiectul nr. 2 Nota la subiectul nr. 3 Nota la subiectul nr. 4 Nota la subiectul nr. 5 Total
1.
Numele și prenumele candidatului*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Numele și prenumele candidatului*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Numele și prenumele candidatului*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
Numele și prenumele candidatului*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
Numele și prenumele candidatului*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informații privind interviul6

Data desfășurării interviului:
Numele și prenumele candidatului:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planul interviului** Nota acordată Total:
1.
2.
3.
4.
Numele și prenumele candidatului:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planul interviului** Nota acordată Total:
1.
2.
3.
4.
Numele și prenumele candidatului:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planul interviului** Nota acordată Total:
1.
2.
3.
4.
Numele și prenumele candidatului:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planul interviului** Nota acordată Total:
1.
2.
3.
4.
Numele și prenumele candidatului:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planul interviului** Nota acordată Total:
1.
2.
3.
4.
Semnătura membrului comisiei:

1 Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional și compartimentul din cadrul autorității sau instituției publice în care este prevăzut postul.

2 Se va completa la data prevăzută conform legii pentru realizarea selecției dosarelor candidaților.

3 Se va completa cu "admis", respectiv "respins".

4 Se va completa, dacă este cazul, pentru fiecare candidat în parte.

5 Se va completa la data desfășurării probei scrise, respectiv la data corectării lucrărilor.

6 Se va completa la data desfășurării interviului.

* Se va completa după desigilarea lucrărilor, după ce toți membrii comisiei au acordat notele.

** Va fi același pentru toți candidații la ocuparea aceleiași funcții publice.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 611/2008:
FIȘA POSTULUI Nr
FIȘĂ INDIVIDUALĂ pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor
RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI^7
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
RAPORTUL DE EVALUARE a perioadei de stagiu a funcționarului public debutant
RAPORTUL DE STAGIU al funcționarului public debutant
REFERATUL ÎNDRUMĂTORULUI
CRITERII DE PERFORMANȚĂ pentru funcționarii publici de execuție
CRITERII DE PERFORMANȚĂ pentru funcționarii publici de conducere
RAPORT DE EVALUARE a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
;
loading ...